Her har vi valgt å sette et rør for vinduene, men man kunne også benyttet gitter. Settet her består av et utvendig rør, en innvendig stang og en fjær. Vinduskarmen her er 8 cm bred, så tømreren markerer midten med blyanten. Deretter sørger han for at markeringen er rett ut foran sprossen ved hjelp av en snekkervinkel.

Det samme gjentas i toppen av vinduet.Deretter tas høyden ved markeringen. Med et tallmeter er man sikker på å få et nøyaktig resultat.Høyden overføres direkte til ytterste del av røret. Det trekkes dessuten fra en halv cm, så det er en smule spillerom når røret skal monteres.

Ytterrøret skjæres over med en baufil. Man må være oppmerksom på at det sages i den enden hvor det ikke er hull i siden på røret.Når det ytterste røret er skåret over, må det skjæres et tilsvarende stykke av stangen.

Her bruker tømreren den avskårne stumpen til å markere det stykket som skal skjæres. Så må det bores hull i vinduskarmen. Hullet skal være 3 cm dypt og bores med et 10 mm bor. Tømreren setter tape 3 cm inne på boret, så han er sikker på å bore riktig dybde.

Deretter bores det ut ved markeringen, og når fagmannen kommer ned til tapen, stopper han. Det gjentar han så i toppen av vinduet.Nå skal rørene monteres. I den enden hvor det er et hull på rørets side, settes det i en tapp, og den holdes på plass av en splint.

Deretter settes stangen inn i røret fra den andre enden, så fjæren og til slutt den andre tappen. I hver ende settes det et par plastikkrager, som skal beskytte vindusrammen. Tappen i den ene enden settes ned i hullet, røret presses ned over tappen og den andre enden settes på plass.

Nå trekker tømreren splinten ut, og fjæren inne i røret skyver den andre tappen opp i karmen og låser dermed røret fast.Setter man rørene med høyest 14 cm’s mellomrom, er man sikker på at ubudne gjester i hvert fall ikke kommer inn gjennom kjellervinduene.