Lett
Vanskelig

Den dagen du får de helt nye vinduene dine fra fabrikken, er en dag som er både spennende og viktig. Det spennende ligger i all jobbingen som følger, samtidig som du vet at du nå forbedrer huset markant, både med tanke på utseende og varmetap.

Det viktige ligger i at du må huske å kontrollere alt du har fått levert veldig nøye. Og så raskt som mulig, slik at du kan rekke å bestille erstatningsvinduer hvis det skulle være feil på noe. Det kan være et feil mål (som høyst sannsynlig er din egen skyld), eller det kan være en vinduskarm som har fått en skade, slik at den må skiftes ut.

Når alt er sjekket, er du klar til å montere nyanskaffelsene. Først fjerner du de gamle vinduene – begynn med ett vindu, slik at du slipper å ha et helt hus med en masse gjennomtrekk i flere dager. Klargjør deretter lysåpningen.

Det varierer selvsagt etter hvilken hustype du har, hvordan forberedelsene skal være. Det er forskjeller på mur- og trehus. Her viser vi et murhus, som er blitt isolert og etterpå har fått lagt på liggende bordkledning utenpå.