Byggeveiledning
Lett
Vanskelig
I et trehus skal vinduene kunne rettes opp, hvis huset gir seg. Det er enkelt med riktig karmskrue.

I et trehus skal vinduene kunne rettes opp, hvis huset gir seg. Det er enkelt med riktig karmskrue.

Det skiftes vinduer som aldri før. Eldre, kalde vinduer med slitne termoruter, og enda eldre koblede vinduer, som ikke bare er kalde, men også vanskelige å vedlikeholde, kastes ut. Inn kommer nye vinduer med varme energiruter.

Du kan fint skifte vinduer selv

Det er en jobb du fint kan gjøre selv, men det er viktig å gjøre det riktig. I første omgang når du setter fast vinduet i hullet i veggen. Her er det til stor hjelp å bruke en type karmskrue som gjør det lett å justere plasseringen. Deretter skal du gjøre ting riktig når du tetter sprekken mellom vinduet og veggen. Gjør du feil, kan luften innenfra fanges i veggen, og skape kostbare råteskader.

Hvis du skal skifte vindu

Nye vinduer bestilles på mål, og det kan fort gå galt. Vinduet skal bestilles på karmmål, altså ikke de målene som hullet i veggen har, men som karmen skal ha – og den skal være 15-20 mm mindre enn hullet. Den sikre veien er:

Hvis du skal skifte vindu
1. Fjern først lister og omramminger.
2. Mål størrelsen på hullet i veggen, og trekk fra 15 mm i bredde og høyde, og bestill vinduet.
3. Når det nye vinduet er kommet, skjærer du karmen på det gamle i to ...
4. ... og vrir løs vinduet.

LAST NED HELE ARTIKKELEN og få en trinn for trinn-veiledning.