Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Uansett om sola skinner eller ikke, så avgir den varme hele året. Denne varmen kan du fange og bruke til noe fornuftig med denne solfangeren, som du kan bygge selv. Det du ikke kan lage selv, er teknikken, men den har vi sørget for at du kan få kjøpe billig hos en av leverandørene av solfangere; Aidt-Retro.