Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Bygg en enkel solfanger

Lagre artikkel Du må være logget inn for å lagre artikler

Få blåst inn tørr, oppvarmet luft i huset, og unngå fukt og muggsopp. Uten å bruke strøm. Les, og lær.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dage
Pris
1.000 kroner

Intro

Uansett om sola skinner eller ikke, så avgir den varme hele året. Denne varmen kan du fange og bruke til noe fornuftig med denne solfangeren, som du kan bygge selv.

Det du ikke kan lage selv, er teknikken, men den har vi sørget for at du kan få kjøpe billig hos en av leverandørene av solfangere; Aidt-Retro. Den solfangeren du ser her, kan levere cirka 70 m3 oppvarmet luft i timen. Det er ikke nok til å varme opp huset, men det er nok til å sørge for at luften i huset er tørr. Dette har stor betydning i for eksempel ei hytte, som ofte står uoppvarmet i lengre perioder av året. Når du kommer til et fuktig hus, tar det lenger tid å varme opp når fukt i møbler, vegger, gulv og tak først skal fordampe. I tillegg føles alt kaldere.

Bestill de tekniske delene fra Aidt-Retro gjennom Gjør Det Selv, og bygg selve solfangeren etter anvisningene. Dermed har du gjort noe godt for huset ditt. Helt uten å belaste miljøet eller lommeboka, fordi du ikke bruker strøm. God fornøyelse med den nye solfangeren.

Så mye yter den nye luftsolfangeren

Aidt-Retro har sendt oss noen opplysninger, som forteller hva en luftsolfanger kan prestere.

Solfangeren kan levere opptil 70 m³ luft i timen, nok til å skifte luften i ei hytte på et par timer. Den lett oppvarmede, tørre luften vil få huset til å føles varmere, selv om du egentlig ikke varmer det opp med solfangeren. Du sparer også utgifter til oppvarming, fordi luftsolfangeren gir deg tørr og god ventilasjon.

Veiledning

Bygg først en kasse

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Bunnen (A) på kassen er laget av 12 mm kryssfinér. I den lager du seks mindre hull, som luften skal trekkes inn gjennom, samt et stort hull, som den oppvarmede luften blåses ut av.

Luften skal varmes opp ved å passere en kraftig, svart filtmembran, som er løftet litt fra bunnplaten. Det gjøres med høvlede furulister, der noen skjæres skrått av, slik at luften kan sirkulere inne i kassen når du har lukket den.

1

Begynn med å sage sju hull i bunnplaten (A). Hullene til inn- og utblåsing skal sitte nederst på baksiden av kassen. Bruk en 125 mm hullsag til det store hullet, og en 65 mm hullsag til de små.

2

Dekk de små hullene med insektnett. Tettmasket insektnett stiftes fast foran innsugingshullene. Gjør du ikke dette, ender du opp med en solfanger fylt med døde insekter, som suges inn i viften.

3

Kapp endelisten (B1) ned til 40 mm høyde. Den kappes skrått av ut til begge sider etter målene på bildet. Den avkappede rette listebiten spares, og brukes senere til listestumpen (L).

4

Bor hull til 6 mm styreplugger i listene (C) og (D), før du deler dem i to deler til (C1/C2) og (D1/D2). Bor hull med 40 cm avstand. I listene (C) borer du 35 mm dype hull, i listene (D) skal de være 55 mm dype.

5

Del listene (C) og (D) på langs. Legg merke til at listene (C1) og (C2) er delt med en vinkel (ca. 15°), slik at de flukter med hellingen på endelistene (B). Bruk en hånd- eller bordsirkelsag.

6

Sag også listene (D1) til i endene. De ytterste 35 cm skjæres skrått ned til 20 mm høyde. Det vil gi plass, slik at luften kan passere gjennom den svarte spesialfilten, som du spenner ut senere.

7

Sett fast endelisten (B1) med lim og skruer i den enden av bunnplaten hvor hullene er. I motsatt ende fester du den rette endelisten (B2). De flukter nøyaktig med sidene og ytterkanten på bunnplaten. Forbor og undersenk skruene.

8

Listene (C1) settes fast med lim og skruer. De ligger stramt mellom endelistene (B1) og (B2) og flukter med yttersidene på bunnplaten. Legg merke til at det er boret hull til styreplugger.

9

Listene (D1) settes også fast til bunnplaten (A) med lim og skruer. De ligger mellom endelistene (B) og parallelt med listene (C1). De røde pilene viser hvordan luften vil sirkulere og passere den svarte varmefilten.

Spenn på filt

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Den svarte filten skal strammes opp og settes fast til listene C1 og D1. Vi bruker 10 mm stifter, og en kraftig stiftepistol.

Listenes to andre deler (C2) og (D2) skal ligge nøyaktig over de underliggende. Derfor bruker vi styreplugger, som slås ned gjennom filten. Vi har boret hull til pluggene i listene før vi deler dem.

De øverste listene males svarte før de monteres. De underliggende listene males ikke, da de ikke utsettes for sollys.

1

Fordel filten over kassen, slik at den stikker like langt ut fra sider og ender. Filten har litt ekstra lengde og bredde når du får den, slik at du har noe å trekke i.

2

Sett først fast filten i den ene langsiden til listen (C1). Begynn midt på, og stram ut til begge sider i takt med at filten festes med stifter per 5 cm.

3

Fortsett fra den siden der filten er festet over listene (D1). Begynn fra midten hver gang, og stram ut til begge sider. Avslutt med motsatt list (C1) og endelistene (B1) og (B2).

4

Slå plugger i hullene gjennom filten. Prikk hull i filten med en saks først, og bank inn pluggene så de stikker opp 10-15 mm over filten. Det skal plugger i alle (C1)- og (D1)-lister - 20 plugger i alt.

5

Slå overlistene (C2) og (D2) på pluggene. Bruk en slagkloss, og fordel slagene over hele lengden til listen til den har kontakt med filten overalt. Alle lister settes fast med undersenkede skruer. Avslutt med listen (L) oppå (B1).

6

Skjær bort overskytende filt med en skarp hobbykniv, slik at det ikke stikker ut noe fra sidene.

Kassen lukkes

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Solfangeren ligger i en utvendig ramme, som skal bære den klare platen og holde vær og vind ute. Rammen lager du av glattkant-lister, som du setter sammen til vinkellister og behandler med grunningsolje og trebeskyttelse. Kassen lukkes i fronten med 10 mm tykk polykarbonat, som hviler på gummiglassbånd.

Høydeforskjellen mellom den utvendige rammen og overkanten av listene danner en fals, som polykarbo-natplaten legges ned på. Til slutt legger du en kombinert lim- og fugemasse (TEC7) rundt hele, og avslutter med en vinkelaluminiumslist. Pent og holdbart.

1

Sett fast den smale listen (M) med lim og skruer til underkanten av den brede listen (F). Gjør det samme med listene (G) og (N), og mal dem svarte.

2

Stikk de to lange vinkellistene inn under bunnplaten (A). På langsiden settes de fast til bunnen og til øverste del på listene (C2). Skruehodene undersenkes og overmales.

3

Hjørneskjøtene til den utvendige rammen forsegles med TEC7. Det er en vannresistent fugemasse, med veldig god heftevne.

4

Nå lukkes rammen med de korte vinkellistene, som presses inn i fugemassen. Etterpå skrus vinkelen inn i listen (B).

5

Glassbåndene (H) klistres på oversiden av samtlige lister (C2), (D2) og (L). De selvklebende båndene sikrer at polykarbonatplaten (J) ligger mykt på overkanten til listene.

6

Fjern den nedre beskyttelsesfolien, og skjær til polykarbonatplaten (J) på mål med en fintannet sag. Platen legges ned i kassen, oppå gummiglasslistene.

7

Masker og legg klebemassen slik at aluminiumslistene (P) og (Q) kan sitte fast på kantene. Bor hull innvendig i listene med 25 cm avstand og 7,5 mm fra hjørnet. Da går skruene nemlig ned midt i listens (C2) 15 mm brede kant.

8

Legg vinkellistene (Q) og (P) på polykarbonatplaten, slik at de ligger i lim-/fugemassen. Skru deretter fast listene med små skruer. Fjern maskeringsteipen før limet tørker.

Monter solfangeren

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Luftsolfangeren og solcellepanelet bør settes på en vegg med mye sol. Velg så sant det er mulig en sydvendt vegg, ettersom den får flest soltimer. Du skal lage et hull gjennom veggen, og kassen skal henges forsvarlig på vinkelbeslag. Husk at kassen skal monteres med 1-2 cm avstand til veggen, slik at den har god tilgang til luft fra baksiden.

1

Skru fast monteringsstussen på baksiden av solfangeren, over det store hullet. Her er det en universalstuss, som passer til forskjellige rørdimensjoner.

2

Finn plasseringen på veggen, og merk opp. Husk også å sjekke at det er fri tilgang for gjennomboring inne i huset, eller at luftinnblåsingen ikke havner i et skap eller bak en hylle.

3

Bor hull til ventilatoren. En stor hullsag på 135 mm er genial til oppgaven. Den er dyr, så du kan også tegne opp hullet og sage med en stikksag.

4

Monter to vinkelbeslag på veggen, som solfangeren kan stå på. Sjekk avstanden nøye, og sørg for at de to beslagene er nøyaktig i vater.

5

Monter ytterligere fire vinkelbeslag, som skal holde solfangeren. Sett dem 30 cm fra topp og bunn, og i en avstand som gjør at de passer stramt inn mot sidene på solfangeren.

6

Monter flexirøret med den innebygde viften på stussen på baksiden av solfangeren. Sett fast røret med et spennebånd.

7

Sett kassen inn på plass, slik at flexirøret styres nøyaktig gjennom veggen. Her kan det være smart å alliere seg med en hjelper.

Viktig! Husk at ledningen på ventilatoren også skal med gjennom veggen.

8

Skru til slutt fast solfangeren til vinkelbeslagene med 5 x 30 mm beslagskruer. Merk deg at vinklene er snudd, slik at de skjules bak solfangeren.

Koble “strømmen”

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Nå har du en solfanger som varmer opp luften, og en vifte som kan blåse luften inn i huset. Det eneste du mangler, er å få ventilatoren til å snurre rundt. Strømmen til dette får du fra et lite solcellepanel, som du setter et sted du er helt sikker på solen treffer den. Trekk en ledning fra panelet, inn i huset til en termostatbryter, og en ledning fra viften til bryteren. Dermed er du klar.

1

Monter solcellepanelet et solrikt sted, ikke nødvendigvis helt tett på solfangeren. Den leveres med beslag til oppsettingen. Her er ledningen ført gjennom veggen, til termostatbryteren.

2

Tallerkenventilen monteres i veggen. Den kan åpnes/lukkes ved å vri på den runde “tallerkenen”. Legg merke til at ledningen fra viften er trukket gjennom veggen ved siden av ventilen.

3

Termostatbryteren skrus fast på veggen og kobles til ledningene fra henholdsvis vifte og solcellepanel. Da unngår du at det blåses inn varm luft i huset på årets varmeste dager.

Materialer

12 mm kryssfinér:
• 1 bunn (A), 65 x 195 cm

15 x 95 mm glattkant:
• 2 rammesider (F) à 195 cm
• 2 rammeender (G) à 68 cm

15 x 45 mm glattkant:
• 2 rammebunn (M) à 198 cm
• 2 rammebunn (N) à 60,5 cm

21 x 70 mm glattkant, deles og tilpasses etter tegningens mål:
• 1 endelist (B1), 65 x 4 cm
• 1 endelist (B2), 65 x 2 cm
• 1 dekklist (L), 31,6 x 2 cm
• 2 sidelister (C1) à 195 x 2 cm
• 2 sidelister (C2) à 195 x 4,5 cm
• 2 kanallister (D1) à 195 x 4 cm
• 2 kanallister (D2) à 160 x 2,5 cm

10 mm polykarbonat:
• 1 front (J), 65 x 195 cm

20 x 40 mm alu-vinkelprofil:
• 2 endestykker (P) à 68 cm
• 2 sidestykker (Q) à 198 cm

Dessuten:
• 20 styreplugger, 6 mm, insektnett
• 8,5 meter gummiglassbånd (H), 3 x 12 mm
• 125 mm monteringsstuss til flexirør
• TEC7 lim og forsegler
• Lim, skruer 10 mm, stifter
• Grunningsolje, trebeskyttelse
• Vinkelbeslag, beslagskruer

Tidsforbruk

Solfangeren blir ferdig og klar til bruk på ei helg.

Pris

Cirka 1000 kroner for kasse og polykarbonat, pluss 2095 kroner til Aidt-Retro for det tekniske.

Vanskelighetsgrad

Den største utfordringen er å dele listene. Resten er lett.

Tegning

Logg inn eller kjøp tilgang kjøp tilgang

Slik deler du listene

Listen D deles i en rett vinkel, men først skal du bore 5,5 cm hull nedenfra til 6 mm plugger. Pluggene faller ikke ned, fordi det kommer stoffmellom.

Logg inn eller kjøp tilgang kjøp tilgang

Listen C deles i en vinkel på 15°, men først skal du bore 3,5 cm hull nedenfra til 6 mm plugger. Pluggene faller ikke ned, fordi det kommer stoffmellom.

Logg inn eller kjøp tilgang kjøp tilgang

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Opprett Profil

purchase.course_name_message

Opprett Profil
Du må taste inn fornavnet ditt
Tast inn etternavnet ditt
Ugyldig e-postadresse
Passordet må være minst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Logg inn
Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis
Tilbake