Anlegget består av et solpanel av tonet glass og aluminium, samt et solcellepanel. Solpanelet kan enten plasseres direkte på husets mur eller på taket – og helst direkte mot sør. Her monterer vi anlegget på et lite gjestehus.

Det holdes en papp-mal opp til veggen, så fagmannen kan se hvor panelet skal sitte. Han måler en halv meter oppe på veggen, hvor han skrur fast en støtteskinne. Du må være nøye med at den sitter rett, da skinnen senere skal bære panelet. På skinnen plasseres papp-malen som følger med.

Den viser hvor hullene skal være. På forhånd er det viktig å kontrollere at det ikke er noen lekter, strømkabler eller annet der hvor de to hullene skal bores. Samtidig markerer fagmannen også hvor skruene, som skal holde panelet, skal være. Ved hjelp av malen bores hullene ut med en 65 mm hullsag.

Når det først er boret litt i det siste hullet, kan papp-malen gjerne fjernes før du borer ferdig. Ved hjelp av markeringene på malen, som ble laget tidligere, borer fagmannen de fire hullene i solpanelets aluminiumskant, der hvor skuene skal sitte.

Før panelet monteres, må ledningene til ventilatorene settes på. I dette tilfellet ønsker vi også å sette opp en ekstra ventilator og en termostat, og blir derfor nødt til å bore et hull til den ekstra ledningen.

De to hullene i dette solpanelet gjør at luften både kan resirkulere og hentes inn som varme. På termostaten kan man regulere luftgjennomstrømmingen. Jo mindre gjennomstrømmingen er, desto varmere luft kommer det inn – og omvendt.

Det vil kort og godt si at anlegget, i tillegg til å produsere varme på kjølige dager, også er fint til utlufting på varme dager. Nå kan panelet settes i metallskinnen, som er skrudd fast på huset.

Solpanelet skrus fast til huset med to skruer på hver side. På innersiden av huset trekkes ledningene fra ventilatoren på toppen inn på veggen. I det nederste hullet settes det i en rist, så det oppstår luftsirkulasjon i hytta.

Like over det øverste hullet monteres det en kontakt, som samtidig fungerer som termostat. Når ledningene fra ventilen er koblet til termostaten, settes det også her en rist i hullet.

Solpanelet er nå ferdig montert, men vi vil også koble en vanlig ventilator på anlegget. Derfor trekkes det en ledning bort til det stedet hvor den skal sitte. Her bør du velge en plassering på den motsatte veggen, da det sikrer optimal sirkulasjon. Som ved solpanelet bores det et 65 mm hull med hullsagen.

Det bores et lite hull i de fire hjørnene av ventilatorens kant, så den kan skrus fast på veggen. Du må også lage et hull i bunnen så det er plass til ledningen, som nå forbindes med solpanelet.

Nå er anlegget klart til bruk. Det kan både varme og ventilere, så huset ikke blir kaldt. Samtidig reduserer anlegget luftfuktigheten, så det ikke vil oppstå lukt av fukt. Anlegget kan lett settes opp på én enkelt dag, og da det bare er tale om 12 volt strøm, er det er fullt lovlig.