Så mye varmer veden

Mange har oppfatningen av at noen tresorter brenner lengre og gir mer varme enn andre. For eksempel mener de fleste at bjørk har en bedre brennverdi enn gran, men det er faktisk ikke tilfellet.

Hvis du forutsetter at vanninnholdet i treet er likt, har forskjellige tresorter stort sett samme brennverdi når du regner i kilo ved. Faktisk er brennverdien i gran for eksempel litt bedre enn den er for bjørk – altså per kilo.

Forskjellen på veden ligger altså ikke i brennverdien, men i vektmassen. Og fordi bjørk er tyngre enn gran, vil du få mer varme ut av en m³ bjørk enn av en m³ gran. Det skal med andre ord et større grantre til for å gi den samme varmen som et mindre bjørketre.