Solceller kan fungere fint i områder med mye sol.

Solceller kan fungere fint i områder med mye sol.

For få år siden var det bare de mest ivrige økoentusiastene som drømte om å bo i hus som var selvforsynte med ren, grønn energi. I dag er det en reell mulighet for alle. Jordnære ingeniører og arkitekter bygger såkalte plusshus rundt i hele Europa, og det neste huset ditt kan fort ende opp med å være et lite kraftverk, som gjennom året sender mer strøm til- bake i nettet, enn det bruker i perioder med for lite sol og vind.

Plusshuset er en realitet for alle

Det er en mengde moderne teknologiske løsninger som gjør plusshuset til en realitet også for familier som ikke har energi som livsstil, men lever et helt normalt liv med TV, lys i alle lamper og tid til å gå på jobb og være med venner.

Første forutsetning er at vi er blitt gode til å holde på var- men. Alle nye hus er i realiteten lavenergihus, og til oppvar- ming bruker vi en brøkdel av hva vi gjorde for få tiår siden.

Neste forutsetning er at vi i dag kan hente varme utenfra, ved å tilføre et minimum av energi. Her er det varmepumpene som har stått for det store fremskrittet. Ved å dra veksler på energien som solen tilfører jorden og luften, henter de flere ganger mer energi i form av varme, enn de bruker av strøm.

Den tredje forutsetningen er at huset selv skal skaffe strøm. Her er plusshusets løsning solceller, og i sjeldne tilfeller vindmøller. Begge leverer strøm veldig varierende, og derfor er ikke plusshuset avskåret fra omverdenen, men koblet til strømnettet, slik at det både kan låne og gi tilbake strøm.

Last ned hele artikkelen og les mer om:

  • SOLCELLER OG VINDMØLLER
  • JORDVARME
  • ISOLERING
  • VENTILASJON
  • INTELLIGENTE VINDUER