Norge har blant de strengeste energikravene til nye bygg i Europa, og strengere krav er på trappene. I 2009 var det totale energiforbruket til boliger og yrkesbygg 83 TWh. Frem til 2020 er målet at dette skal reduseres med 15 TWh. Enkelte tiltak er allerede gjort, men flere krav kommer. På sikt er målet at huset ditt skal produsere sin egen energi.

I EU arbeider man mot de samme målene som Norge. Hvis rekken av allerede vedtatte EU-direktiv blir ført ut i livet, vil hele EU i 2020 ha krav om at alle nye bygninger fra slutten av 2020-årene skal være passivhus.