Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Heldigvis kan vi isolere mot de aller fleste formene for lyd. Likevel opplever mange – både i gamle og nye boliger – at støy er et problem. Enten det nå er barna som leker i andre etasje, eller naboen ovenpå som liker høy musikk. Den mest effektive måten å redusere støyen ovenfra på, er at du setter opp et lydisolerende skikt under himlinga. Og det er heldigvis ikke så vanskelig. For å lyddempe etasjeskillet mot trinnlyd som forplanter seg gjennom faste konstruksjoner, og luftlyd som forplanter seg gjennom lufta, skal det lydisolerende skiktet konstrueres slik at det oppfyller flere viktige krav. For det første skal det lydisolerende laget være helt tett. For kan det komme luft gjennom, kan musikk og sang også snike seg inn. Samtidig skal den nye himlinga ha så lite kontakt med den gamle himlinga som mulig. Jo mindre kontakt, jo bedre bremses trinnlyder på vei gjennom konstruksjonen. En annen viktig faktor når det gjelder å dempe støyen, er massen i etasjeskillet. Ei kompakt og tung himling har vanskeligere for å komme i svingninger og leder derfor ikke lyd så godt. Det betyr at ei himling av bord gir dårlig lydisolering. Den er for lett, og lyden vil slippe forholdsvis lett gjennom alle skjøter og sammenføyninger. Ei gipshimling stopper lyder mer effektivt. Gipshimlinga er helt tett, og jo flere lag gips du monterer med skjøtene forskjøvet, jo større blir massen og dermed også lyddempingen i den ferdige himlinga.

Bruk stålskjelett og lydbøyler

Men du må ikke henge opp gipsplatene direkte på den eksisterende himlinga. Den nye himlinga krever et underlag av veggskinner og takskinner slik at den blir hengende fritt under det gamle. Men dette er bare praktisk mulig ved helt små himlinger med korte avstander. Ved større tak der spennet er så stort at stålskinnene ikke kan bære seg selv, blir du nødt til å feste dem til den eksisterende himlinga. Til det formålet benyttes spesielle lydbøyler. Bøylene kan fjære og virker derfor lyddempende.