For å kunne skallmur-isolere, må du fjerne noen steiner så du kan komme inn til skallmuren. Det enkleste er hvis du fjerner en stussfuge med en meisel. Når stussfugen er borte, kan du bruke en bajonettsag med murblad til å sage ut resten av steinen.

Du kan gjerne fjerne hele steinen med meiselen, hvis du ikke har en bajonettsag. Til dette eksempelet, hvor vi isolerer bort til vinduet, fjerner vi to koppender nede og to oppe. På en fasade som denne må det fjernes en stein for ca. hver meter i bunnen og alltid under vinduet.

I toppen er intervallet også en meter, samt mellom vinduene. Du må bruke en innblåsingsmaskin når du skallrom-isolerer. Innblåsingsmaskinen består grovt sagt av en stor tønne til isoleringsgranulatet, samt en kompressor som enten kan blåse isolasjon eller bare ren luft.

Materialet vi blåser inn her er glassull, men kunne like gjerne være steinull eller cellulosefiber. På maskinen er det montert en opptil 20 meter lang slange, og selve maskinen styres med en fjernbetjening med en tilsvarende lang ledning.

I enden av slangen monteres en stuss med en plate, som sørger for at stussen slutter tett til muren. Legg merke til at håndtaket på stussen vender samme vei som isolasjonen blåses ut. På den måten er du aldri i tvil om hvilken vei du blåser isolasjon inn i muren.

På fjernbetjeningens øverste kontakt tennes og slukkes det for luften, mens det tennes og slukkes for isolasjonen på den nederste. Maskinen kan leies hos utvalgte isolasjonsfirmaer.

Start alltid i bunnen av muren, og fyll opp fra nederste stein. Når maskinen går ned i omdreininger, betyr det at det er blåst inn nok isolasjon. Derfor skiftes det til neste hull.

For å få en optimal isolering, må du veksle mellom bare å blåse luft som presser isolasjonen sammen, og kombinere luft og isolasjon. På denne måten jobber du deg gjennom hele muren. Et helt hus kan isoleres på et par dager.