Det er dyrt å ha et dårlig isolert hus.

Det er dyrt å ha et dårlig isolert hus.

Spar fyringsutgifter

Det kan få store konsekvenser for fyringsutgiftene, hvis varmen forsvinner ut av huset. Men hvis du har store temperaturforskjeller innendørs, er ikke fyringsutgiftene din eneste hodepine. Store temperaturforskjeller kan nemlig også skape kondens på de kalde veggene – noe som gir grobunn for mugg, sopp og råte.

Derfor er det viktig å finne ut hvor varmen slipper ut av huset.

Med et infrarødt lasertermometer, kan du finne mange av stedene i huset der varmen slipper ut. Lasertermometret har en laserstråle, som du peker mot den overflaten du vil måle temperaturen på. Deretter kan du ganske enkelt avlese temperaturen i displayet.

Når du skal undersøke hvor det er varmetap i huset, kan du gå til verks både utendørs og innendørs.

Lasertermometeret har i seg selv en verdi på 499 kroner, men akkurat nå kan du få det sammen med to utgaver av Gjør Det Selv for kun 89 kroner.

Finn varmeutslipp på ytterveggen

Lasertermometret er en rask metode til å finne varmeutslipp på yttersiden av huset ditt på. Du peker laseren mot utvalgte steder på ytterveggen. Noen steder vil veggen sannsynligvis være varmere enn andre steder. Da kan det skyldes et ufrivillig varmeutslipp.

Det kan være mange grunner til varmeutslipp på ytterveggen. For eksempel kan det skyldes en isolasjon som har falt sammen i veggen, eller at isolasjonen er avbrutt av et element som leder ut varmen, for eksempel en betongbjelke.

Hvis varmen trenger ut rundt vinduer eller dører, kan det skyldes at karmene trenger nye tetningslister, at fugen rundt ikke er isolert ordenlig, eller at vinduet eller døren er dårlig konstruert.

Når du måler temperaturen på ytterveggen, skal du gjøre det en overskyet dag. Ellers vil deler av veggen være varmet opp av sola, og derfor gi et misvisende resultat.

Lasertermometeret er hendig, og du avleser resultatet med det samme på displayet.

Lasertermometeret er hendig, og du avleser resultatet med det samme på displayet.

Finn varmeutslipp innendørs

Innendørs har du kanskje allerede en mistanke om hvor varmen forsvinner raskest. Du har kanskje et kaldt hjørne, kraftig kulde fra et vindu eller trekk omkring hoveddøren. Her gjelder samme metode som utendørs, der du måler temperaturen forskjellige steder på overflaten av veggen. Hvis det er store temperaturforskjeller, kan det skyldes at du har problemer med isolasjonen i veggene.

Lasertermometeret har i seg selv en verdi på 499 kroner, men akkurat nå kan du få det sammen med to utgaver av Gjør Det Selv for kun 89 kroner.

I denne videoen kan du se lasertermometerets viktigste funksjoner: