Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Det er en av de største kildene til varmetap du utbedrer når du legger ekstra isolasjon på loftet. Det er snakk om en veldig stor flate, og fordi den varme luften i huset stiger til oppunder taket, blir du belønnet ekstra for hver centimeter isolasjon du legger.