Som ny huseier kan det være et mareritt å stå med den første regninga for fyringsutgiftene i hånden. Kryper du da opp på loftet, risikerer du å møte et syn som dette: Gammel sammenpresset mineralull lagt ut i et 10 cm tykt lag mellom bjelker og sperrer med mengder av hull og gammelt skrap slik at du straks skynder deg ned og betaler regninga – med et sukk.

LES OGSÅ: Vindsperre beskytter og forbedrer isolasjonen din

Du er ikke i tvil om hvor fyringskronene forsvinner, men utsikten til å endre på det er nesten skremmende. Først bør loftet ryddes helt, og du bør helst ta på deg ei romdrakt når det skal gjøres, for støvforurensningene kan være omfattende. Deretter skal du kjøpe inn og transportere hjem store mengder med ny isolasjon. Så må du bruke mye tid på å studere legge anvisninger, og til slutt kommer så selve arbeidet som vil ta flere weekender.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Alt om isolasjon

Derfor fins det nok mange uisolerte loftskvadratmetre rundt omkring i landet – til skade for miljøet og økonomien. På alle måter kan arbeidet virke så uoverkommelig at det ganske enkelt ikke blir gjort. Og blir det gjort, er det ofte med for liten tid og dårlige kunnskaper slik at resultatet på ingen måter står i forhold til innsatsen.

Her ser vi nærmere på både de kjente og de mindre kjente sidene ved isoleringsarbeidet slik at du får et mye bedre utgangspunkt når du har fått samlet mot til å gå i gang hos deg selv. Og med kunnskap vil arbeidet gå mye lettere.

LES OGSÅ: Derfor bør du ha et inspeksjonskamera