Til å isolere rørene bruker vi spesielle rørskåler. De består av to halve rør, belagt med aluminiumsfolie og skåret opp på den ene siden, slik at de er enkle å montere. Isolatøren starter med å holde rørskålen opp til røret, så han kan se hvor langt det skal være.

Rørskålen kan deretter lett kortes av med en isoleringskniv. Deretter settes rørskålen på plass rundt røret og festes ved hjelp av ståltråd. Neste rørskål måles ut, tilpasses og monteres på samme måte.

I stedet for ståltråd kan du også bruke aluminiumstape til å feste rørskålene. Tapen isolerer bedre og gir en mer vedlikeholdsfri overflate. Tapen bør brukes på langs såvel som ved skjøtene. Vi isolerer både varmerør og de kalde vannrørene, da vi dermed hindrer kondensdannelse på røret.

Rørisoleringen i uoppvarmede rom beskytter også vannrøret mot frostskader. Isolering av kaldtvannsrør skal avsluttes med dampsperre. Det vil si at alle skjøter må tettes med en diffusjonstett tape.

Noen steder kan det likeså være nødvendig å skjære ut til rørklammene.Regnestykket er ganske enkelt. Isoleringen med disse Rockwool rørskåler koster om lag 50 kr. per meter, mens varmebesparelsen beløper seg til 300 kr. per meter.

LES OGSÅ: Rørisolering - den enkleste besparelsen