Isoleringen vi benytter er en spesiell Rockwool 100 mm alu-trådvevsmatte, som er steinull kledt med aluminiumsfolie og trådnett. Matten brukes fortrinnsvis til høytemperaturisolering, som for eksempel kjeler, ovner og skorsteiner.

Mattene er ganske tunge og uhåndterlige, så det er enklest hvis man er to om jobben. Her må vi tilpasse matten, så den passer til den hellende skorsteinen. Derfor må trådnettet klippes opp med en platesaks eller en avbitertang, før matten kan skjæres til med en isoleringskniv.

Når matten er tilpasset i bunnen, festes den ved hjelp av ståltråd, som vikles rundt en spiker. Her er det viktig at isoleringsmatten slutter tett til skorsteinen. korsteinsfeieren må ha adgang til feieluken, så her skjæres det ut til luken.

Det kan være en fordel å måle opp hvor mye neste rull skal tilpasses for å passe til skorsteinen før den settes opp, da den er enklere å skjære i mens den ligger på gulvet. Det slås nå i et par spiker som ståltråden kan festes til, og så blir den andre matten lagt på.

Det må igjen skjæres ut for feieluken, så først måles det hvor langt luken går opp før trådnettet klippes over og matten skjæres til. å grunn av en luftekanal var det ikke mulig å la matten løpe hele veien rundt skorsteinen. Derfor isoleres den fra to sider.

Men da må du være nøye med at de to lengdene med isolering støter helt tett sammen. Er det en bit isolering til overs, kan du lett lage et lite stykke som passer til luken, så den både er isolert og lett å komme til. Isoleringen her vil både bety en mindre varmeutgift og forebygge bekkesot.