Når du isolerer innvendig, er det smart å være iført en engangsdrakt og støvmaske, samt sørge for god utlufting.Langs veggens kanter er det montert 50 mm lister, så det er et lite hulrom mellom listene og den ytterste veggen.

Derfor starter fagmannen med å skjære noen lange 50 mm brede strimler med isolasjon, som han fyller hulrommene med. Når det er isolert i kanten hele veien rundt, begynner isolatøren å isolere de store hulrommene. Det spiller ingen rolle hvor du starter.

Når du skal tilpasse isoleringsmattene, er det lettest å holde dem opp til hulrommet og så skjære dem til så de passer direkte inn.I stedet kan du også måle hulrommet med en tommestokk, og skjære mattene nede på gulvet, hvor du har litt bedre styring på dem.

På en vegg som denne vil det nødvendigvis bli en masse stumper, men isolatøren sørger for å bruke så mange av dem som mulig. Eksempelvis består øverste halvdel av dette hulrommet av bare stumper.

På den måten unngår du unødvendig spill av materiale. På øverste del av veggen, hvor hulrommene er høyere på den ene siden enn på den andre, måler fagmannen bare høyden på begge sider, avsetter dem på en matte og legger så et snitt mellom de to punktene.

På den måten får han en skjev matte, som passer perfekt inn. Når hele veggen er isolert, kan du bruke plasten til å pakke inn den resterende isolasjonen i, så får du den bort med det samme. Isolasjonen skal så bekles med en dampsperre.

Denne dampsperren er med aluminiumsfolie, og det er viktig at aluminiumssiden vender ut mot rommet, hvis det skal ha noen effekt. Dampsperren rulles ut, settes fast i toppen og skjæres så av nede i riktig lengde.

Nå skal den bare festes med stifter. Neste lengde med dampsperre skal overlappe den foregående med minst 20 cm, men settes ellers opp på samme måte. Når hele veggen er kledt med dampsperre, skjærer fagmannen av det overskytende i toppen.

Til slutt må det tettes til ved skjøtene med tape, enten aluminiumstape, som her, eller en dampsperretape. Før veggen kan kles, må det lages en ramme med loddrette bord, som kledningen kan festes til.

Fagmannen starter med de loddrette bordene, som skal stå med 60 centimeters mellomrom. Han bruker tommestokken til å finne vinkelen på det lett skrånende taket. Vinkelen avsetter han så på bordet, og skjærer det til med stikksagen. Det første bordet må festes slik at det flukter med endeveggen.

Når bordet sitter fast, kan det måles opp til plasseringen av neste bord.I motsetning til det første bordet, skal de andre sitte i lodd, så derfor slår fagmannen bare i en spiker, hvorpå han kontrollerer at det står helt rett før han fester det ordentlig.

Mellom de loddrette bordene skal det plasseres vannrette spikerslag. De skjærer håndverkeren til med stikksagen. De behøver bare å være halvparten så brede som de loddrette bordene, så derfor halverer han dem.

Er du ikke rutinert med en stikksag, kan du med fordel spenne fast bordet før du skjærer det til. De vannrette spikerslagene skrus fast både oppe og nede, slik at det til slutt er spikerslag i alle mellomrommene. Nå er veggen klar til å bli kledt.