I praksis måles isoleringsevnen i en såkalt lambda-verdi, som angis i W/mk, og den måler hvor mye energi, altså watt, som trenger gjennom én meter av materialet ved en temperaturforskjell på én grad.

Lambda-verdien er altså et uttrykk for hvor mye varme som kan trenge gjennom materialet. Jo lavere tall, desto bedre isoleringsevne.

Men du må være oppmerksom på at lambdaverdien er uavhengig av et materiales tykkelse, eksempelvis hr en 100 mm matte samme lambdaverdi som en 200 mm matte i samme materiale.

Vanlig mineralull har samme lambdaverdi, enten det er steinull eller glassull. Men det er litt variasjon avhengig av det spesifikke produkt. Det er likeså forskjell på om det er matter eller granulat.

Vanlige matter isolerer bedre enn granulat, eksempelvis har matter en lambdaverdi på 0,037w/mk, mens granulat har en lambda-verdi på omkring 0,044 w/mk.

Mer alternative isoleringsmaterialer, som hamp-isolering og cellulosefiberisolering, har en lambdaverdi på omkring 0,038, og isolerer dermed stort sett like godt som tradisjonelle mineralullsprodukter.

Isoleringsmaterialer med lave lambdaverdier er som regel også dyrere, derfor er de best til steder hvor det bare er litt plass. På steder hvor det er mye plass, eksempelvis et ubenyttet loft, kan du bare legge et tykkere lag.