Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Utvendig isolering av gammelt hus

Lagre artikkel Du må være logget inn for å lagre artikler

Med et nytt system kan du forvandle et trehus til et topp moderne velisolert hus, med pussvegger - uten å risikere tidligere tiders fuktproblemer iden skjulte trekonstruksjonen bak pussoverflaten.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 måned
Pris
100.000 kroner

Intro

Drømmen om å gi trehuset en pusset overflate, som aldri skal males, er langtfra ny - men aldri tidligere har du med så stor ro i sinnet kunnet gjøre den til virkelighet.

Trehus med pussfasader har nemlig alltid stått i fare for å få problemer med fukt i den skjulte trekonstruksjonen, men det løses med dette nye systemet; Bluclad fasadesystem. Samtidig gir du huset et ekstra lag isolasjon på yttersiden, der isolasjonen gjør mest nytte.

Det smarte med det nye systemet er at den gamle trekonstruksjonen - og eventuell ny isolasjon - dekkes av to lag plater med et hulrom mellom.

Det innerste platelaget er vindtette plater, som uproblematisk slipper fukt fra veggen bak dem ut i det ventilerte hulrommet. Det ytterste platelaget er mer solide og tette plater, som du kan dekke med et armert pusslag i den fargen huset vil ha i mange år fremover.

Systemet er helt ideelt på dette trehuset, som under det gamle pusslaget nettopp har fått fukt i treverket.

Teknikken med to platelag kan også brukes på murhus som ikke tåler en enklere løsning, som ellers brukes på murverk, der faste isolasjonsplater limes på veggen og pusses.

Den malte pussen slår sprekker og faller av.

Puss, bord og rester av isolasjon fjernes.

Veggtykkelsen økes til 200 mm isolasjon.

To lag plater settes opp med luft mellom.

Ny vegg armeres og pusses i to lag.

Veiledning

To lag isolasjon

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Trehuset på disse sidene hadde på alle måter behov for en kjærlig hånd. Veggene var stort sett ikke isolerte, og den pussede og malte overflaten var så tett at treet bak hadde fått mange fuktskader.

Å isolere veggen innvendig ville fort gjøre problemet større, mens utvendig isolering med det nye fasadesystemet vil gjøre treverket lunt og tørt. Første oppgave er å fjerne hele den gamle fasaden, både puss og bord.

Den gamle pussen blir skåret i biter på 30 x 30 cm med en diamantskive i en vinkelsliper og fjernet. Etterpå kan vi brekke av bordene som bar pussen, og begynne å lage den nye klimaskjermen.

1

Den gamle fasaden fjernes. Pusslaget skjæres i stykker og legges for seg. Deretter fjerner vi de vannrette bordene. Hold brekkjernet slik at det støttes på stolpen. Da er det enkelt. Fjern også gammel isolasjon, med mindre den er i god stand.

2

Underlaget til tverrbordene (K) rettes opp. Spikre først en 10 mm tykk brikke nederst på hver hjørnestolpe (L). Spenn ut en snor mellom brikkene, og spikre passe tykke brikker på de andre stolpene (L), til alle brikkene er på linje.

3

Det nederste tverrbordet (K) skrus fast på brikkene med 5 x 100 mm skruer. Bruk evt. de beste gamle bordene. Gjenta rutinen med brikker og tverrbord på midten og oppe, slik at de ligger loddrett over det første tverrbordet.

4

Fyll opp med isolasjon (G) mellom de gamle stolpene. Her bruker vi Rockwool Flexplater. De er stive nok til å bli sittende. Stolpene er 100 mm, vi bruker derfor 100 mm tykke plater.

5

Et ekstra lag stolper (H) skrus på tverrbordene (K). De kappes, slik at de er 9 cm lavere enn den nye veggen. Det skal være plass til en vannrett planke oppe og nede. Sett en stolpe for hver 40 cm. Sett en 6 x 120 mm skrue i hvert tverrbord (K).

6

I begge ender lukkes stolpene med en vannrett list. Øverst brukes et bord som er det samme som stolpene. Nederst er stolpene her skåret skrått for å rekke ut over sokkelen. Her skjærer vi til bordet slik at det bare måler 30 x 48 mm.

7

Fyll opp med mineralull (G) mellom stolpene (H). I forkant har vi også rammet inn vinduet med ekstra bord. I sidene og øverst fjukter de med ytterkanten av vindusrammen. I bunnen har de en avstand på 55 mm til karmen.

Vindtette plater

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Før du begynner å sette de to platelagene på den nye, tykkere veggen, skrur du fast et midlertidig støttebord under den nederste vannrette listen.

Den kan platene settes opp på, mens de skrus fast med de 4,2 x 42 mm rustfri skruene som følger med.

De vindtette platene knekker lett, så du skal være varsom med håndteringen.

Her er fasaden tre meter høy. Det passer fint med Blucladplatene, som fås 300 cm lange og 120 cm brede.

Den innerste vindtette platen er 8 mm tykk og også 120 cm bred. Men den er bare 250 cm lang. Derfor må vi legge på et platestykke på 50 cm øverst.

1

De vindtette platene (A) skrus opp. Når to mann har løftet en vindtett plate opp på støttelisten, har du god tid til å skru den fast til stolpene (H). Du skal bare bruke noen få skruer på de loddrette stolpene. Det kommer flere skruer senere.

2

Hjørnet forsterkes med en ekstra stolpe (H1), når den første platen (A) er satt på den ene siden av hjørnet. Stolpen er skåret gjennom så den måler 30 x 48 mm. Den settes langs kanten, slik at platen på den andre siden av hjørnet kan festes i den.

3

Nå kan du isolere hjørnet, uten at platene faller ned. Stikk først matten inn bak platen, og fyll deretter ut med isolasjon over til neste stolpe.

4

Veggen lukkes øverst. Vi skjærer 50 cm lange platestykker på tvers av platen. Skru fast bitene over de hele platene. Skjøtene tettes med en spesiell tetningsteip, som du kjøper sammen med de øvrige materialene.

TIPS: Det er enklest å la platene fortsette foran vinduer og dører. Når platen er skrudd fast, er det enkelt å skjære langs de nye bordene med stikksagen, utstyrt med et blad med hardmetalltenner.

Ventilasjonsspalte

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

1

Skru avstandslister (J) utenpå de vindtette platene. Plasser de loddrette 23 x 48 mm impregnerte listene ut for stolpene (H) under platene, og skru dem fast med 5 x 60 mm skruer for hver 40 cm.

2

Under vinduet setter vi en vannrett avstandslist (J). De loddrette listene under vinduet holder 5 cm avstand til denne listen, slik at luften i spalten under vinduet kan passere videre. Merk at det vannrette bordet (H) er plassert 55 mm under vinduet.

3

Over vinduet begynner de loddrette avstandslistene (J) 5 mm høyere enn underkanten av bordet (H). Det sikrer at det er plass til å plassere kantlistene og lufteprof lene som er en del av systemet.

Blucladplater

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Vi bruker tre meter lange Blucladplater. De veier omkring 50 kg, så vi må ha hjelp til å løfte dem på plass. Her er du glad for å ha ofret tid på støttebordet som platen kan stå på mens den skrus fast. Det gjør jobben litt enklere.

Vinduene er et kapittel for seg, og ved dem ordner du det meste med spesialdeler. Ikke minst sålbenken. Den fås som et ferdig system, som bare skjæres på mål.

Øverst og nederst avsluttes veggen med spesielle kantlister og metallprofiler, som forbereder pussarbeidet på forsiden og sikrer ventilasjonen i spalten - uten å gi plass til ubudne gjester.

1

Blucladplatene (B) settes opp og skrus fast gjennom avstandslistene (J) inn i stolpene (H). Ytterst oppe og nede setter du ingen skruer. Akkurat som ved første platelag er det smartest å sette platen hel inn foran vinduet, og så skjære den til.

2

Med stikksagen skjærer vi langs lektene rundt vinduet. Det krever et hardmetallblad i stikksagen. Fortsett tilsvarende med neste plate, og skjær deretter ut for vinduet i den.

3

Nå gjøres veggens kanter oppe og nede ferdige. I bunnen stikkes en utluftningsprofil (M) opp bak avstandslisten (J). Dytt deretter en kantprofil (N) på platekanten, og skru fast. Klikk en nettkant prof l/-bunn (P) på kantprof len. Gjenta øverst.

4

Toppen av vindusåpningen får sin egen løsning. Her skal platen (B) stikke 1,5 cm under underkanten av bordet (H). Stikk en utluftingsprofil (M) og en kantprofil (N) opp under platen, og skru fast. En nett-kantprof l/topp (P) klikkes på kantprof len.

5

En sålbenkprofil (R) settes inn under vinduet. Skjær til i bredden og lengden med en håndsag, slik at det passer inn under karmen, og fest det med multilim. Kapp endestykkene, og lim dem på med hybridlim.

Vinduer og dører

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

1

Sålbenken og karmen fores med tynne isoporplater (S) når limet er herdet, etter et døgns tid. Isoporplatene kommer sammen med sålbenken. Skjær strimler, og sett dem fast med stifter.

2

Sidene i åpningen lukkes med en Blucladplate (B) i riktig mål. Press platestykket mot isporplaten (S) mens det skrus fast. Når du er ferdig med pussarbeidet, skjæres isporplaten av, og sprekken fuges med hvit Sikaf iex 11FC.

3

Over vinduet lukker du også. Her skjærer du Blucladplaten (B) slik at den er 1,5 cm smalere enn åpningen. Før du skrur den fast, utstyres den med en kantprofil (N) og en nettkantprofil/topp (P). Ventilasjonsåpningen holdes åpen.

Grunnpuss og nett

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Pussingen foregår i tre faser, alle med spesielle mørtelprodukter som er tilpasset til fasadesystemet.

I første omgang sikres plateskjøtene med strimler av armeringsnett, som settes fast over skjøtene med multilim.

I neste omgang skapes det bærende laget av grunnpuss, som forsterkes over hele flaten med armeringsnett. Nettet rekker ut over de spesielle nettkantene som sikrer alle hjørner og kanter. De mange nettene hindrer sprekkdannelser.

Når alt er samlet i jevne, sterke flater, kommer du til tredje fase. Nå trekker du på den innfargede sluttpussen i et tynt, jevnt lag, som vil stå pent i mange år.

1

Blucladplatene (B) grunnes, slik at du får en god vedhefting og jevn uttørking. Grunningen blandes ut med vann. Bruk en stor pensel eller en kalkkost.

2

Alle skjøter forsterkes. Trekk cirka 2 mm multilim (C) glatt utover skjøtene, legg en 20 cm bred strimmel armeringsnett i limet, og trekk en sparkel over, slik at alt hefter seg sammen.

3

Bak nettkantprofilene (P) trekker du også et tynt lag multilim (C). Trykk nettet inn i limet, slik at overskytende lim fjernes. Det ferdige resultatet ser du på veggen til venstre for hjørnet.

4

På begge sider av hjørnet trekkes grunnpuss (E). Trykk en hjørneprofil (T) på hjørnet. Trykk nettet på begge sider.

5

Ved vinduene sikrer du også med hjørneprofiler i grunnpuss i de to sidene. Nettkantprofilene (P) over vinduet fikseres som ved sokkelen. For å hindre sprekker, settes 50 x 20 cm store stykker av armeringsnett (D) på skrå over hjørnene.

6

Så pusser du de store flatene, helst mens de mange kantene fortsatt er til å arbeide med. Trekk et minst 5 mm tykt lag grunnpuss (E) opp i en 1 m bred lengde, slik at den passer til lengdene armeringsnett. Bland rikelig med grunnpuss i forkant.

7

Trykk en lengde armeringsnett (D) inn i grunnpussen (E) med stålbrettet. Ved skjøter skal nettlengdene overlappe minst 5 cm. Nettet skal ligge i den ytterste tredjedelen av pusslaget.

8

Grunnpussen (E) pusses sammen til en jevn overflate med et pussebrett, når nettet er trykket inn. Er mørtelen blitt for stiv, kan du dyppe brettet i vann. TIPS: Den spesielle mørtelen filses ikke som vanlig mørtel, men trekkes glatt.

Innfarget sluttpuss

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Nå har du langt om lenge nådd fram til den overflaten som de kommende årene skal være husets ansikt.

Den finkornede mørtelen er allerede innfarget, men du skal selv huske å tilsette bindemiddel når du rører den opp.

For å få en helt jevn flate uten overganger, skal flaten pusses som en samlet helhet. Hvis du ikke er erfaren murer, kan det være vanskelig å rekke dette. Da kan du jukse litt ved å ta de små og tidkrevende flatene rundt dører og vinduer først, og så blande en stor porsjon som dekker den store flaten til neste hjørne.

1

Sluttpussen (F) trekkes på med stålbrett i et tynt lag. Grunnpussen skal ha minst to døgn å tørke på. Overflaten vannes lett før du trekker på sluttpussen. Mørtelen arbeides lett sammen med kanten av stålbrettet.

2

Overflaten jevnes med en hardt oppvridd svamp når den er blitt fast nok. Stryk ganske lett over pussen. Begynner du for tidlig, stryker du for hardt, eller er svampen for våt, vasker du bindemiddelet ut av pussen og trekker den av.

Materialer

Bluclad fasadesystem:
• 8 mm vindsperreplate (A)
• 10 mm Blucladplate (B)
• Multilim (C)
• Armeringsnett (D)
• Grunnpuss (E)
• Sluttpuss, innfarget (F)
• Diverse kantprofiler, utluftingsprofiler, armeringsnett og lim, samt en sålbenk

Dessuten:
• 100 mm Rockwool Flexplate (G)
• Stolper (H), 48 x 98 mm
• Avstandslister (J), 23 x 48 mm impregnert
• Tverrbord (K), 23 x 98 mm
• Skruer, 5 x 60, 5 x 100 og 6 x 120 mm
• Spiker, 1,8 x 40 mm
• Sikaflex 11FC fugemasse
• Brikker av masonitt og 10 mm kryssfinér

Tidsforbruk

En god måned, minst

Pris

Ca 100 000 kroner for alle fire yttervegger på dette huset.

Vanskelighetsgrad

Dette er en omfattende jobb. Det aller meste er ganske enkelt, du skal bare følge alle anvisninger nøye. Pussingen kan derimot krangle, men etter hvert får du det til.

Tegning

Slik bygges veggen opp

Et ventilert rom bak den nye pussede platen, gjør at veggens indre holdes tørr og frisk, også når du øker isolasjonstykkelsen.

Logg inn eller kjøp tilgang kjøp tilgang

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Opprett Profil

purchase.course_name_message

Opprett Profil
Du må taste inn fornavnet ditt
Tast inn etternavnet ditt
Ugyldig e-postadresse
Passordet må være minst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Logg inn
Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis
Tilbake