Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Drømmen om å gi trehuset en pusset overflate, som aldri skal males, er langtfra ny – men aldri tidligere har du med så stor ro i sinnet kunnet gjøre den til virkelighet.