Deretter kan du fylle på med mer brensel, men bruk ikke mer enn et par vedkubber om gangen. Det er veldig viktig med en effektiv forbrenning. Da gir ovnen mest varme, samtidig som den forurenser mindre.

Det kan kontrolleres med et røykgass-termometer, som er utstyrt med en magnet og derfor bare kan plasseres på røykrøret. Det er en liten enkel måler, som helt enkelt avslører om ovnen din brenner riktig.

Viser den 250 grader eller mer, er det snakk om overoppheting. Mellom 110 og 250 er forbrenningen OK, mens temperaturen og dermed forbrenningen er for dårlig hvis termometeret viser mindre enn 110 grader.

Når det er god fyr i ovnen, må ilden reguleres ned – så man tydelig kan se at flammerne blir roligere. Likevel er det viktig å beholde ganske god trekk, for å unngå soting og i verste fall pipebrann. Nå brenner ovnen på beste måte og gir størst mulig utnyttelse av brenselet.