Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Anlegg som kan ventilere kalde og fuktige rom med soloppvarmet luft, har vært kjent lenge, særlig lenger syd i Europa. Men en stadig utvikling av solpanelene, og ikke minst av solcellene, har gjort anleggene så effektive at de etter hvert også er blitt attraktive her i vårt annerledes, kalde og fuktige klima.

En vesentlig grunn er nok at når anlegget først er kjøpt og satt opp, er det stort sett vedlikeholdsfritt og ikke minst gratis i drift. Viften som blåser inn den oppvarmede luften drives nemlig av strøm fra solceller, som er bygget inn i overflaten til solfangeren.

På de mer avanserte anleggene, som f.eks. det vi monterer her, er solcellene i tillegg så kraftige at de også kan drive en elektrisk vifte i utsugingsventilen.