Problem:

Hva skal jeg rette meg etter når jeg setter opp en radiator – skal den være vannrett, eller følge et gulv eller et tak som er litt skjevt?

Løsning:

Svaret er at det kommer helt an på forholdene. Generelt retter en fagmann inn radiatoren etter gulvet. Det er nemlig ofte litt skjevt, og de rette kantene på radiatoren vil se skjeve ut, hvis du monterer radiatoren vannrett over et skjevt gulv. Men valget er ditt. Vil du ha radiatoren til å se rett ut, eller vil du forsvare deg overfor alle som påpeker at radiatoren ser skjev ut, selv om den faktisk henger rett?

Her er radiatoren vannrett mens vinduet sitter skjevt – men likevel rett i forhold til gulvet. Skjevheten fremheves av den vannrette radiatoren, og en fagmann ville nok ha rettet inn radiatoren etter vinduet og gulvet.