Svaret kan du finne ved å termofotografere huset med et infrarødt kamera. Da får du vite hvor temperaturforskjellene er størst slik at du kan sette inn tiltakene på de riktige stedene.