Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

14 spørsmål og svar om varmepumper

Lagre artikkel Du må være logget inn for å lagre artikler

Før du bestiller varmepumpe, er det noen spørsmål du skal kunne svare på. Du skal også vite at prislappen i butikken langt fra forteller hele sannheten om prisen på den nye varmepumpen.

gds-varmepumpetema-31

Når du har bestemt deg for å kjøpe en varmepumpe, melder det seg en lang rekke spørsmål. Kan du svaret på dem allerede før du stikker ned i butikken, øker det sannsynligheten for at du gjør et best mulig valg.

Litt grovt forklart, handler spørsmålene om vurderinger rundt plassering og montering, spørsmål om tekniske spesifikasjoner (hvor kraftig varmepumpen skal være, og hva alle de tekniske beskrivelsene betyr), og endelig er det økonomi: Skal du kjøpe den billigste? Og hvor mye sparer du egentlig?

Økonomien er kompleks

Når det handler om økonomi, skal du vite at det langt fra bare er prislappen som er avgjørende. Det er også et spørsmål om effektivitet og besparelser, men du skal også være oppmerksom tilskuddsordningene som finnes på energimarkedet. Det er alt fra tilskudd for å fjerne en gammel oljefyr, til støtte i hundre tusen-kronersklassen for en såkalt helhetlig oppgradering.

Ikke gjør det selv-arbeid

Å svare på alle disse spørsmålene og velge riktige varmepumpe er jobben din. Det er så å si gjør det selv-arbeid. Men der slutter din del av jobben. Monteringen av varmepumpen krever nemlig en autorisert installatør, som både kan montere varmepumpen og justere den, slik at den kjører optimalt.

14 viktige spørsmål og svar:

1. Er merket viktig?

En varmepumpe fra en stor, anerkjent produsent er ofte enklere å skaffe reservedeler til, enn en pumpe av ukjent merke. Du kan også enklere finne tester og anmeldelser av kjente merker enn de ukjente.

2. På veggen eller gulvet?

De fleste luft til luftvarme pumper er beregnet til å henge på veggen. Det gir en effektiv varmefordeling, men innedelen pynter sjelden der den henger.

En gulvmodell er ofte dyrere, til gjengjeld kan den være mer stille enn en vegghengt. Men du skal være oppmerksom på at en gulvmodell virvler opp støv, og bruker litt lengre tid på å fordele varmen.

Hvis det ikke er avgjørende for deg hvor innedelen sitter, så ikke la det begrense valget av effektive modeller.

På veggen
Varmen fordeler seg bra, men du kan oppleve at det trekker fra pumpen.

På gulvet
Ofte den minst sjenerende plasseringen, men det kan gjøre at det virvler opp støv.

3. Hvor mye kan jeg gjøre selv?

Du kan velge riktig pumpe, men selve installasjonen skal du la en fagmann ta seg av. Både fordi det er et krav, og fordi du ikke selv kan klare å justere pumpen til å kjøre optimalt.

Det skal også en autorisert kjølemontør til for å skifte kjølemiddel (som regel i forbindelse med service ettersyn).

Til gjengjeld kan du selv bygge et skjul til utedelen.

Det kan være en fordel å heve utedelen litt, så kraftig snøfall og snøføyk ikke blokkerer den.

4. Hvor skal utedelen sitte?

Du må la installa tøren avgjøre hvor ute delen sitter best, så den fungerer mest effektivt. Men ofte vil den kunne plasseres et sted hvor den ikke er så synlig.

Tenk over at selv en støysvak utedel gir fra seg lyd, så unngå å sette den rett under soveromsvinduet ditt (eller naboens). Bygg gjerne et skjul til utedelen, eller plasser den et sted der den er skjermet for regn og snø.

5. Hvor stor modell må jeg ha?

En enkelt luft til luft-varmepumpe er velegnet til å varme opp en enkelt etasje*. Men har du flere etasjer, kan du bli nødt til å kjøpe flere varmepumper. Det finnes også enkelte pumper som kan drive flere innedeler samtidig, med bare én utedel Jo mer effektiv en varmepumpe skal være, desto dyrere blir den. Men fordi effektiviteten handler om hvor mange ganger du får igjen strømmen du tilfører pumpen, tjener en effektiv pumpe seg også relativt sett raskere inn. På ekstra kalde vinterdager blir du også glad for en effektiv pumpe, som kan levere varme til tross for kulden utendørs.

*Forutsatt at det er fri luftsirkulasjon mellom alle rom i samme etasje.

6. Skal pumpen stenges om natten?

Nei. Det kan høres fristende ut å spare på strømmen om natten, men pumpen er mer effektiv hvis den jobber konstant, fremfor å måtte kjempe for å varme opp huset om morgenen.

Til gjengjeld kan du spare en del ved å senke temperaturen når du er på ferie, og kun har behov for frostfri luftsirkulasjon.

7. Hva betyr etiketten?

En felles EU-merking gjør det faktisk enkelt å sammenligne ut fra merkelappen på pumpen.

For få år siden var det en jungel, men i 2013 ryddet EU opp: Fra september 2015 skulle alle varmepumper energimerkes etter samme retningslinjer, uansett hvor i verden pumpene var produsert. Det gjør det mye enklere å sammenligne alle varmepumpene som finnes på markedet. Alt du trenger å vite, står nemlig beskrevet på etiketten.

Logg inn eller kjøp tilgang kjøp tilgang

Økonomiske spørsmål

Når du skal kjøpe varmepumpe, er det flere ting du skal passe på. I tillegg til prisen for selve pumpen, kommer montering. Samtidig betyr virkningsgraden mye for hvor raskt pumpen tjener seg inn, men du skal heller ikke kjøpe større pumpe enn du har behov for.

8. Hvor mye kan jeg spare?

Du skal regne med at en luft til luft-varmepumpe kan dekke omtrent 60 prosent av det totale årsvarmebehovet, og spare et hus som bruker 10.000 kWh til oppvarming for cirka 3000 kroner i året.

9. Hva skal den koste?

Et av de viktigste parametrene er selvfølgelig prisen. Skal du bare ha en billig pumpe, for å spare noen kroner her og nå? Eller skal du investere i effektivitet og en lang levetid?

En billig pumpe tjener seg raskt inn, men du får ikke en effektiv kvalitetspumpe til spotpris. Skal du kun bruke den som supplerende varme, kan en rimelig pumpe være et riktig valg.

Hvis varmepumpen blir din primære varmekilde, og hvis du setter komfort i høysetet, skal du bruke noen tusenlapper ekstra, og kjøpe en pumpe med høy effektivitet, lavt støynivå og fra en av de store, anerkjente produsentene.

10. Kan jeg få tilskudd?

Det finnes mange typer tilskudd å hente fra Enova, men tilskudd for å installere luft til luft-varmepumpe er ikke blant dem.

Derimot kan du få støtte til et varmestyringssystem, som du kan regulere varmen i hele huset med, slik at du optimaliserer både energiforbruket og komforten i boligen. En luft til luft-varmepumpe kan inngå i et slikt system. Men det er selve styringssystemet du kan få støtte til, ikke varmekildene, og dermed altså ikke selve varmepumpen. Støtten er på inntil 4000 kroner, men maksimalt 20 prosent av styringssystemets totalkostnad.

Enova dekker også støtte til varmepumper, men da må det være varmepumper som brukes sammen med et vannbå-rent varmesystem. Det kan være enten en luft til vann-varmepumpe, eller en væske til vann-varmepumpe, som henter varme fra fjell, jord eller sjø. Støtten her er inntil 20.000 for luft til vann, og inntil 30.000 for væske til vann.

Det finnes også varmepumper som gjenvinner varme fra avtrekksluften i boligen din. Slike varmepumper støttes også av Enova, med inntil 20.000 kroner. Forutsetningen er fortsatt at varmen utnyttes i et vannbårent varmeanlegg.

Synes du det er urettferdig at du ikke kan få støtte til å kjøpe varmepumpe, fordi du ikke har et vannbårent varmeanlegg, kan du jo vurdere å legge om til vannbåren varme i huset ditt. Enova støtter faktisk også det med inntil 10.000 kroner. Da kan du for eksempel skaffe deg en luft til vann-varmepumpe i tillegg, og hente støtte til både omleggingen og varmekilden, for det er fullt mulig å kombinere støttetiltak.

11. Hvor store er besparelsene?

Mange faktorer spiller inn når du skal se på hvor mye en varmepumpe koster i drift. Først og fremst avgjøres det av hvor mye den brukes i vinterperioden.

Men det gir ikke mye mening å kikke på driftskostnadene uten å se på besparelsen i forhold til den tidligere oppvarmingen. Hvis vi tar utgangspunkt i et hus som bruker 10.000 kWh til oppvarming i løpet av et år, kan vi sammenligne varmepumpen med andre varmekilder.

I løpet av en varmepumpes cirka 15 år lange liv sparer du rundt 10.000 kroner i forhold til oppvarming med panelovner. Her antar vi at varmepumpen totalt koster 25.000 kroner, ferdig montert. I tillegg beregner vi cirka 10.000 kroner i filterskift og service i løpet av 15 år. Med den tidligere nevnte besparelsen på 3000 kroner i året, havner vi da på 10.000 totalt.

12. Er det garanti?

Nesten alle leverandører av varmepumper har lang e garantier. Garanti perioden avhenger av produsent og leverandør, men de fleste har mellom 5 og 10 års garanti.

Det er vanskelig å sammenligne garantiene, fordi noen leverandører samtidig tilbyr f.eks. trygghetsavtaler, mens andre tilbyr gratis forsikring.

13. Andre utgifter?

En varmepumpe skal ha jevnlig service. I tillegg skal du sørge for å rengjøre den hyppig.

Kontroll og eventuell skift av kjøle væske krever besøk av en servicemann, og koster typisk mellom 1000 og 2000 kroner per besøk. Dette kan også være en del av en totalavtale.

14. Hva når varmepumpen må skiftes ut?

Det er montert flere hundretusen varmepumper i Norge de siste 20 årene. Med en levetid på rundt 15 år, begynner det derfor å bli mange som er modne for utskifting. Da er det greit å vite at det er ulovlig å demontere varmepumpen selv. Varmepumper inneholder HFK-gasser, og kan kun demonteres av fagfolk.

Derfor koster det penger å demontere en varmepumpe, men kjøper du ny pumpe, trenger ikke demonteringen av den gamle å koste noe ekstra. Selve leveringen på et mottaks anlegg er gratis. Det har importøren av pumpen allerede betalt.

Varmepumpeleksikon

Det brukes mange faguttrykk, betegnelser og forkortelser når det handler om varme pumper. Her er de viktigste forklaringene …

Akkumulatortank
Beholderen som lagrer varmt vann, f.eks. fra en luft til vann-pumpe.

COP
Et mål for hvor mye varmeenergi en varmepumpe avgir i forhold til hvor mye elektrisk energi den krever tilført. En COP på 4,5 betyr altså at du i prinsippet får 4,50 kroner ut av pumpen hver gang du tilfører 1 krone. Legg merke til at det beskriver effektiviteten ved en gitt temperatur. Se også SCOP.

Driftsomkostninger
Elektrisitet, vedlike-Er hold, reparasjoner og reserve deler til varmepumpen.

Effekt
Mengden energi som omdannes per tidsenhet. Måles i watt.

Ekspansjonsventil
Ventil som senker trykket på kjølemiddelet, så temperaturen faller.

El-patron
Supplerende enhet til oppvarming av varmt vann, hvis du bruker en luft til vann-varmepumpe.

Energideklarasjon
En EU-standardisert deklarasjon, som alle pumper skal være utstyrt med.

Energiklasse
Angis med fargede piler, og bokstavene A+++ til D.

Energimerke
Et merke som alle varmepumper skal være utstyrt med siden september 2015.

Etanol
Sprit (en del av kjøle væsken i varme pumpen).

Enova
Statsfinansiert foretak som bidrar med råd og pengestøtte til energi-oppgraderinger. Både private og næringsdrivende støttes.

Etylenglykol
I dagligtale glykol. En væske som ikke kan fryse.

Filter
En luftvarmepumpe har to filtere, som skal rengjøres jevnlig.

Forsikring
Nesten alle varmepumper er enten forsikret via leverandøren eller gjennom din egen husforsikring.

Garanti
Det er stor forskjell på garantiene du får på en varmepumpe, men mellom fem og ti års garanti er ikke uvanlig.

Gulvmodul
Luftvarmepumpens innedel, når den skal plasseres på gulvet.

GSM-modem
En enhet som kan kobles sammen med varmepumpen, slik at den kan styres fra mobiltelefonen.

Innedel
Den delen av luftvarmepumpen som skal plasseres innendørs.

Kompressor
Enheten i varmepumpen som trykker sammen kjølemiddelet så temperaturen stiger.

Kondensator
En varmeveksler, der det oppvarmede kjølemiddelet kondenserer, altså blir til væske igjen. Dermed avgis det varme.

Kondensvann
Det oppstår fort kondens innvendig i pumpens utedel. Det skal kunne ledes vekk, slik at pumpen ikke fryser til.

kWh/annum
Kilowattimer per år, dvs. årsvirkningsgrad.

Kjølemiddel
En frostsikker væske, typisk en blanding av etanol og vann. Denne væsken varmes, fordampes og nedkjøles, slik at det produseres varme.

Kjøling
Luftvarmepumpen kan også settes til å blåse kald luft og fungere som aircondition.

Luftvarmepumpe
Luft til luft-varmepumpen henter luften utenfra, varmer den opp, og blåser den varme luften inn i boligen.

SCOP
Et mål for hvor mye varmeenergi en varmepumpe avgir i forhold til elektrisiteten som skal tilføres, sett over et helt år.

SCOP står for Seasonal Coefficient Of Performance. For å regne seg frem til verdien, måler man COP (varmeenergi i forhold til tilført energi) i utetemperaturerne -10, -7, +2. +7 og +12. Deretter vekter man resultatene og kommer frem til SCOP.

SEER
Den effekten en varmepumpe skal bruke for å kjøle luften.

SG-ready
Varmepumpen er forberedt til Smart Grid, og kan på sikt kanskje kobles sammen med solceller, styres utenfra av strømleverandøren, etc. Det krever at det opprettes et nasjonalt eller regionalt system.

Smart Grid
Et (kanskje) kommende strømsystem, som bl.a. vil kunne regulere bruken av strøm mer effektivt enn i dag.

Tilskudd
Det er mulig å få tilskudd til energirenovering.

Utedel
Den delen av varmepumpen som skal plasseres utendørs.

Varmeveksler
En enhet som overfører varme fra et medium (for eksempel luft) til et annet, uten at de to blandes.

Opprett Profil

purchase.course_name_message

Opprett Profil
Du må taste inn fornavnet ditt
Tast inn etternavnet ditt
Ugyldig e-postadresse
Passordet må være minst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Logg inn
Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis
Tilbake