Få 9 glohete tips til hvordan du utnytter vedovnen optimalt.

Få 9 glohete tips til hvordan du utnytter vedovnen optimalt.

1. Fyr med tørr og “ren” ved

Du kan sjekke om veden er tørr ved å slå to vedkubber mot hverandre. Hvis lyden er høy og klar, er veden tørr. Er veden fuktig, kommer det en dump lyd. Et tegn på at veden er i ferd med å tørke, er også at kubbene har små sprekker i endene. Fuktigheten i veden skal høyst være 18-20 prosent. Det kan du måle med en fuktmåler. Veden skal samtidig være “ren”, altså ikke trykkimpregnert eller malt.

9 tips til vedovnen - fyr med tørr og “ren” ved

Med en fuktmåler, kan du raskt sjekke om veden er tørr nok til å fyre med.

2. La litt aske være igjen i bunnen

Ovnen brenner best hvis det er litt aske i den. Det kan gjerne ligge 2-3 cm aske i bunnen av brennkammeret. Det isolerer, så ovnen raskere blir varm – men er det for mye aske i den, vil det blokkere lufttilførselen.

3. Oppbevar veden riktig

Veden skal lagres tørt, gjerne med lys og luft og ingen direkte jordkontakt. Den skal høyst ligge i to rekker, slik at det kommer til så mye lys og luft som mulig.

4. Ikke fyr for ivrig

Legg først på flere vedkubber når det bare er glør igjen. Hvis du legger på ved i for store porsjoner, vil det kjøle ned bålet og ødelegge den gode forbrenningsprosessen. Derfor skal du heller ikke overfyre om natten ved å fylle brennkammeret breddfullt. Det gir en dårlig forbrenning, søpler mye og er verken bra for miljøet eller pipa.

9 tips til vedovnen - ikke fyr for ivrig

Først når det er glør, skal du hive på ny ved.

5. Vedlikehold vedovnen

Pakningene skal være tette, den ildfaste innmaten skal være hel, spjeld og lufttilførsel skal virke og overgangen mellom ovnen og pipa skal være tett. Hvis pakningene rundt døren ikke er tette, eller de ildfaste platene er ødelagte, kan du fint skifte både plater og pakninger selv.

9 tips til vedovnen - Vedlikehold vedovnen

Hvis tetningslisten sitter løst, skal den skiftes.

6. Ta veden inn i huset

Veden bør tas inn minst to døgn før den skal brennes, hvis du oppbevarer den utendørs. Da akklimatiseres den. Hvis du ikke gjør det, kan den varme luften kondensere i treet og begynne å ose.

LES OGSÅ: Bygg din egen vedbod

7. Sjekk røyken fra pipa

Gå utenfor huset og se hvordan røyken som stiger opp av pipa ser ut. Den skal være nesten usynlig og luktfri. Hvis den ikke er det, må du finne ut hva du gjør feil. Det kan for eksempel være at veden ikke er tørr nok, eller at du har stengt igjen for mye av lufttilførselen.

9 tips til vedovnen - Sjekk røyken fra pipa

Her blir det enten fyrt feil eller med noe som ikke egner seg å fyre med.

8. Sett på full fart når du tenner opp

Det gjelder å skape en så høy temperatur i vedovnen så raskt som mulig. Det gir en ren forbrenning, med klare, gule flammer og ingen røyk.

Åpne helt for lufttilførselen, slik at gassene brennes opp i stedet for å ryke opp i pipa. Hvis du fyrer med for lite luft, dannes det kullos, som er farlig og mer forurensende enn CO₂, som dannes ved riktig fyring.

Når det er fart på flammene, skal du skru ned lufttilførselen så veden ikke brenner for fort opp. Det skal likevel være litt luft ved døren til avbrenning av gassene som varmer opp ovnen.

9. Tenn opp fra oversiden

Når du skal tenne opp, er det best å plassere de største vedkubbene nederst og de mindre stykkene øverst. Bruk aldri papir når du tenner opp. Det brenner dårlig, danner mye aske og forurenser. Tenn i stedet opp med opptenningsblokker eller opptenningsposer.

9 tips til vedovnen - Tenn opp fra oversiden

Legg de mindre stykkene øverst, og tenn opp i dem når du starter med å fyre opp i ovnen.