Start med å ta døren av ovnen, så du kan fikse utskiftingen på f.eks. et arbeidsbord. Pakningen løsnes lettest med en skrutrekker, som lirker pakningen ut hele veien rundt. For at den nye pakningen skal kunne bli helt tett, må fugen være helt ren.

Derfor må du skrape bort alle rester av den gamle pakningen. Trengs det også å skifte glass, passer det bra å gjøre det nå. Glasset sitter i de fleste tilfeller fast med fire små bolter med fjær, som lett skrus av så glasset er lett å ta opp.

Det nye glasset legges på og skrus fast – uten å dra til for hardt. Før du legger på plass den nye glassfiberpakningen, må du legge en tynn stripe med fugemasse, som er et keramisk lim.

Limet er ofte litt for tynt og brunfarget når det kommer ut av tuben. Press tuben til limet får en fast konsistens, og gi så fugen en tynn stripe hele veien rundt. Legg snoren i på en slik måte at du bare behøver å klippe den over en enkelt gang til slutt.

På den måten unngår du skjøter som kan bli utette og dermed skape falsk trekk. Sett døren på med det samme, og lukk den stramt så snoren blir presset godt på plass. Vent en times tid med å åpne, så limet er herdet. Nå utnytter vedovnen igjen brenselet optimalt.