Når du skal ha ut steinene, starter du med å løfte den øverste steinen litt til værs, og fjerne den ene sidesteinen. Deretter den andre sidesteinen, så den øverste og røykvenderen, og til slutt den bakerste.

Når de nye steinene skal på plass, starter du med den bakerste, så røykvenderen og den øverste og til slutt sidestykkene.

Det er veldig forskjellig hvor lenge steinene i vedovnen holder, men har bare én enkelt av dem en sprekk på mer enn en halv centimeter, er det på tide å skifte ut. Det er viktig å gjøre det både av hensyn til ovn og røyk, men også til forbrenningen.