Når du skal legge et nytt gulv, må du først se på gulvet som du allerede har: Er det jevnt? Knirker det? Eller er det andre grunner til at du ikke bare kan legge et nytt gulv eller teppe oppå? Dette er noen av forholdene du må vurdere – og så må du velge om du kan fortsette oppå det eksisterende gulvet, eller om du må legge et helt nytt undergulv før du kan fortsette med gulvleggingen. De fleste gulv kan bære et nytt belegg. Men hvis det eksisterende gulvet knirker eller er skjevt, bør du overveie å starte helt fra begynnelsen – særlig dersom problemene ikke straks kan løses på en tilfredsstillende måte. Uansett om du legger nytt undergulv eller bygger videre på det gamle, må du velge riktig belegg. Du får alt servert her. God fornøyelse.