Et bord til klikkgulv har not og fjær på alle fire sider, men i motsetning til tradisjonelt gulv trenger du verken å spikre eller skru bordene sammen – bare klikke. Her demonstrerer fagmannen hvordan du legger et gulv med klikksystem.

De første to bordene kan lett klikkes sammen. Men det er viktig at bordene ligger nøyaktig i forlengelse av hverandre, så fagmannen justerer forsiktig de to bordene med hammeren. Gulvleggeren plasserer noen 10 mm tykke avstandsklosser mellom vegg og bord.

Det er sjelden at bordene passer med bredden av gulvet, så ute på siden er det nødvendig å kutte bordet så det passer i lengden. Deretter klikkes det bare på, og det plasseres en avstandskloss i enden.

Stumpen som ble til overs fra det avkuttede bordet skal brukes som første bord i neste rad. Dette bordet må minimum være 30 cm. Stumpen klikkes fast til et helt bord, og de klikkes nå på ved at fjærsiden i en skrå vinkel legges inn i noten, og bordet trykkes ned.

Nå er første og andre rad låst fast til hverandre. Det neste bordet er litt mer besværlig. Her må du først sette sammen bordene i de korte endene. Deretter løfter du både det bordet du vil klikke fast og det foregående litt opp fra underlaget, så du skyver fjæren inn i noten.

Så kan du klikke det nye bordet fast på langsiden. Det må ikke legges to skjøter ved siden av hverandre. Det skal minimum være 60 cm mellom endeskjøtene i to lengder.

Det kan være nødvendig å hjelpe noen av bordene litt på vei med en hammer, men du må da slå veldig forsiktig, for ellers risikerer du å ødelegge fjæren. Resten av gulvet legger du på samme måte, og i løpet av ganske kort tid har du et flott nytt gulv.