Lett
Vanskelig

Du skal ikke la deg avskrekke selv om noen av vennene dine eller ekspeditøren i byggvaremarkedet sier at du ikke bør gå i gang med å legge store gulvfliser selv. For faktum er at det slett ikke er så vanskelig. I første omgang handler det om at underlaget må være i orden, det vil si plant – ellers blir det lett nivåforskjeller som sees godt. Men leggeteknikken krever også at du er svært nøyaktig. Klinkerflisene vi bruker her er nøyaktig like store.

De er nemlig laget med en spesiell teknikk der flisene først blir skåret til etter at de er brent. Da blir de enkelte flisene like store, i motsetning til andre, vanlige klinkerfliser som blir skåret til før brenningen. Dette gjør at flisene ofte vil variere noe i størrelse på grunn av svinn under brenningen. Men den spesielle produksjonen gjør også at de nøyaktige flisene blir dyrere – normalt 20–25 prosent Du kan få slike nøyaktige fliser i flere størrelser, men velger du 60 x 60 cm som oss, bør rommet være stort. Dette kjøkkenet er på 20 kvadratmeter, og det var derfor naturlig å bruke dem.