Lett
Vanskelig

Hvis vårt gamle gulv skulle levd opp til alle krav og anvisninger, før vi kunne legge et pent, nytt flytende gulv oppå det, så skulle vi ofte nesten ha revet ned hele huset og begynt forfra, eller brukt formuer på hjelpemidler som selvnivellerende sparkelmasse. Men da forsvinner gjerne hele meningen med prosjektet. Det eneste riktige er ofte å improvisere seg fram.