Først må den skadde flisen fjernes. Fagmannen bruker et gammelt stemjern til å hugge opp flisen inne fra midten. Men du må være oppmerksom på at du ikke hugger ned i undergulvet.

Når hullet er blitt større, kan han få ordentlig tak i flisen og rive den opp. Så må all gammel lim fjernes. Det er viktig å få skrapet helt i bunnen, spesielt i hjørnene og langs kanten. Ellers vil den nye flisen komme til å ligge høyere enn de øvrige.

Den nye flisen legges ned uten lim, så fagmannen kan kontrollere at den ligger i nøyaktig samme høyde som de øvrige. Det smøres deretter på et tynt lag lim med en tannsparkel. Det er viktig at det blir fordelt lim ut i hele hullet.

Fagmannen sparkler på limet ute fra kanten og inn mot midten for å unngå at det ikke blir et tykt lag lim rundt kanten. Flisen legges på med det samme. Gulvleggeren trykker godt ned på flisen, så den hefter til limet.

Det overskytende limet tørkes av med en fuktig klut. Her kjøres reparasjonen over med parkettvalsen. Har du ikke det, så gå på flisen, og tørk til slutt av den igjen med en fuktig klut. Denne metoden kan brukes både til kork- og linoleumsfliser.