Oppstillingen her avsetter fagmannen først to parallelle streker på hver side av hullet. Deretter et sett parallelle streker i den andre retningen. Med et smalt, skarpt stemjern spores det langs oppstrekingen, hvorpå det stemmes ut bit for bit så hullet blir konisk.

Når du skal lage et hull som dette, så vend alltid jernet med den flate siden inn mot treet, da det gir en rett kant. Til slutt stikkes kanten ren. Nå gjelder det å finne et stykke furutre som har noenlunde samme årringer som gulvbordet. Det gir penest resultat.Utstemmingen er 2,5 ganger 3 cm.

Det målet, pluss et par millimeter til hver side, strekes opp på det nye bordet med en bordvinkel. Med bladsagen skjæres det langs oppstrekingen. Til å skjære på langs av klossen bruker man en fintannet bakksag.

Legg merke til at det skjæres en smule skrått, så klossen blir konisk. Når klossen er skåret ut, skal den vende slik at årringene passer til gulvbordet. Klossen er litt for stor, men det fikses lett med stemjernet. Husk å vende den flate siden av stemjernet mot klossen.

Når klossen er tilpasset litt på alle sider, legges den på plass, og som man ser passer den. Det smøres så snekkerlim på klossen, og så legges den ned i utstemmingen og slås helt i bunnen med en treklubbe.

De få millimeter klossen går over gulvet stemmes av, så klossen blir helt plan med resten av gulvet. Til slutt slipes det over med et stykke sandpapir, korning 120.Er du nøye med årringene, kan reparasjonen bli nærmest usynlig.