Når du får bordene levert, bør du oppbevare dem i et rom som temperatur- og fuktmessig tilsvarer rommet der de senere skal legges.

Som en tommelfingerregel bør de ligge i en uke, men sjekk med produsentens anvisninger. Samtidig må du huske på at gulvet pakkes ut først like før det skal legges.

Følger du denne anvisningen, kan du legge gulvet uten at det krymper eller utvider seg på grunn av omgivelsene.