Skjæres bordene rett over, blir skjøten sjelden særlig pen.Med en bordvinkel slås det først en vinkelrett strek på det ene bordet. På siden av bordet slår gulvleggeren en strek som er litt vinklet.

Når bordet tilpasses, er det viktig at sagen holdes i en vinkel som tilsvarer den skrå oppstrekingen. På samme måte strekes det opp og sages av på det andre bordet.

Det første bordet legges nå slik at enden er på midten av en lekte. Når det er slått inn i det foregående bordets fjær, legges det andre bordet opp, som på samme måte slås inn i fjæren.

Som man ser, er skjøten helt tett takket være de skrå snittene. Bordene slås fast med spiker, som deretter senkes med en dor. Resultatet er en pen og tett skjøt.