Som man ser, kan ikke den skadde fjæren komme inn i noten. Selv om man presser og slår, er fugen ikke tett. Fjæren er ganske enkelt blitt for bred.

I stedet for å kassere bordet, løses problemet lett med en semshøvel. Jernet på semshøvelen sitter nemlig helt ute i kanten av sålen, så derfor kan hele fjæren høvles.

På den måten kan skaden høvles ned, så fjæren igjen får riktig tykkelse. Nå når det er høvlet, kan bordet enkelt settes sammen med det andre bordet. Og fugen blir dessuten helt tett.