Men med riktig teknikk kan du enkelt løse problemet ved å sette sammen to lekter. Skjøten utføres med to lasker, som er framstilt av for eksempel kryssfinér. Lasken skal være 40 cm, så det strekes opp 20 cm inne på lekten. Så må lasken skrus fast.

Her må du være oppmerksom på at den ikke stikker opp over lekten, så gulvbordene vil ligge på lasken. Begge lasker skal først skrus på den ene lektren, før den skjøtes med den andre lekten. Skruene som benyttes skal være så lange at de går minst 3/4 gjennom lekten.

Det skal minst være tre skruer på begge sider av hver laske, så den ikke gir seg. Under skjøten må det alltid klosses opp, så den hviler på oppklossingen. Standardlekter fås opp til godt og vel 4 meter, men med denne teknikken kan du lage lekter i akkurat den lengden du har bruk for.