Du må alltid jobbe fra midten og ut til sidene. På den måten unngår du at en skjevhet i den ene veggen forplanter seg til hele gulvet. I denne prøveoppstillingen har vi målt oss fram til midten, og fagmannen streker opp midtlinjene ved hjelp av et rett bord.

På samme måte måles rommet i den andre retningen. Der hvor de to strekene krysser hverandre er midtpunktet. Fra midten lager fagmannen en prøveutlegging. Første flis legges så den flukter med begge midtstrekene.

Så fortsetter han med de neste flisene, og ser raskt at det ikke går opp. Det vil nemlig bli en smal 7 centimeters fliskant langs gulvlisten. Og det blir ikke pent. Man får penest resultat hvis de skårne flisene minst er halve. I dette tilfellet det halve av 30 cm, altså 15 cm.

Fagmannen forskyver derfor flisene 15 cm, og legger dem opp igjen. Nå passer det mye bedre, både ved veggen og ved innhakket til døren.Så prøvelegger han flisene den andre veien, og igjen gir det et fornuftig resultat.

Fagmannen forskyver derfor midtstreken 15 cm, og lager et kryss som markerer midten. Det slås så en ny midtlinje.Så er det klart for å lime på flisene. Det er viktig at du bare påfører et tynt, jevnt lag korklim med en tannsparkel.

Deretter legges flisen på, og den justeres så den flukter nøyaktig med oppstrekingene. Det er en god idé at du i starten bare smører på lim til én flis. Senere kan du, etter hvert som du får mer trening, smøre lim på flere fliser om gangen.

Det er viktig at flisene ligger tett inntil hverandre, da det ellers vil bli en tydelig fuge, hvor det vil samle seg fukt og smuss. Lim som presses opp tørkes av. Ute ved veggen er flisen for stor, så det er nødvendig å skjære den til. Med tommestokken måler fagmannen hvor stor flisen skal være.

Målene strekes opp på flisen, og den skjæres til ved hjelp av en tømmermannsvinkel og en hobbykniv. Flisen limes nå fast på samme måte som de forrige. Er det innhakk, som her, er det også nødvendig å skjære ut til det.

Start med å måle hvor lang flisen skal være på lengste sted, og kutt deretter hele flisen.Så legges flisen opp til hullet, og det markeres direkte på flisen hvor innhakket begynner.

Deretter måles hullets korteste retning. Denne avsettes på flisen, og innhakket skjæres ut med en hobbykniv. Når fagmannen har forsikret seg om at flisen passer, legger han lim i hullet med en sparkel og fester flisen på samme måte som de øvrige flisene.

Resten av flisene i dette kvadratet limes fast, og det hele skulle nå gjentas i de resterende tre kvadrater, men i denne oppstillingen nøyer vi oss med det ene kvadratet. Når flisene er lagt, må det overskytende limet tørkes av med en fuktig klut.

Vil du være sikker på at flisene ligger helt tett til gulvet, bør du kjøre over gulvet med en gulvvalse. Det må kjøres i begge retninger av gulvet. Korkfliser er lette å legge, og begynner du alltid inne fra midten for så å jobbe deg ut mo sidene, unngår du at skjeve vegger forplanter seg videre til gulvet.