Slik: Fiks skadene i gulvet

Har du fjernet et gammelt vannrør og fått et stygt hull i gulvet? Eller har du fått en skade som er for dyp til å slipe bort midt på parkettgulvet? Følg da med her. Kan du leve med små spor etter reparasjonen, kan skadene fint repareres.

SNARVEI: Det er en stor jobb å skifte et helt gulv. Er det kun snakk om mindre skader og hull, lønner det seg heller å reparere.

DYP SKADE I PARKETTGULV

1. En stav skjæres til i lengde og bredde. Mest usynlig blir det hvis du kan finne et gulvbord som ligner det skadede gulvet, og hvis du skjærer ut en stav i samme bredde som stavene i gulvet.

2. Lag en mal av en platebit. Lag et hull i stavens størrelse, pluss nødvendig avstand til kopiringen til overfresen. Malen plasseres over det skadede gulvet og kiles fast med lange bord mot taket.

3. Fres ut med en overfres med kopiring. Juster dybdestoppet til 5 mm. Fres først rolig over området med halvparten av fresedybden, og deretter med full fresedybde, til bunnen er plan.

4. Overfresen etterlater runde hjørner. De skal rettes forsiktig til med et stemjern. Også de langsgående kantene skal stemmes presist, slik at de flukter med stavenes sammenføyninger i gulvet.

5. Sag erstatningsstaven ned til 6 mm tykkelse. Det gjøres lettest på en bordsirkelsag, men en kappsag kan også brukes. Tilpass stavens lengde nøyaktig med et forsiktig snitt med kappsagen.

6. Staven limes fast når den passer nøyaktig i hullet. Legg en kloss mellom stavene og hammeren, og slå staven forsiktig ned over hele flaten. Sett staven under press mens limet tørker.

HULL ETTER RØR

1. Hullet i gulvet bores ut med et koppbor. Det skal ha noe å styre etter, så bruk en plate som det sages et hull i, litt større enn det i gulvet. Bor kun 2/3 ned, slik at det blir en liten kant i bunnen.

2. Platen brukes til å tegne den proppen som skal lukke hullet på et egnet trestykke. Proppen sages ut med et smalt blad i stikksagen. Sag på yttersiden av streken, så proppen ikke blir for liten.

3. Proppen slipes, så den passer i hullet. Noen tresorter er enklere å slipe enn andre. Her er proppen av furu, som er enkelt å jobbe med. Slip litt om gangen, og prøv om proppen passer.

4. Proppen smøres med rikelig med lim og plasseres i hullet, før den bankes forsiktig på plass med en hammer. Husk å vende proppen, slik at årene peker samme vei som i gulvbordet.

5. Det overskytende treet fjernes med et stemjern når limet er tørt. Stem med åreretningen – ikke på tvers – og ta kun små biter om gangen, til proppen er nesten i nivå med gulvet.

6. Proppen slipes helt plan med gulvet. Hvis det skulle bli en liten sprekk, kan du legge i litt lim og deretter slipe litt trestøv ned i sprekken.

ALTERNATIV: BYTT UT PROPPEN MED EN KLOSS

Ved en større renoveringsoppgave, der alle fotlistene likevel er fjernet, er det opplagt å lukke et hull i et massivt tregulv med en kloss. Kan du finne et høvlet bord i samme tresort som gulvet, blir reparasjonen mindre synlig enn den blir med en rund propp.

“Strek” opp på gulvet med en hobbykniv, og stem ut til klossen. Start 3-4 mm fra strekene, og skjær til slutt rent ut mot strekene.

Legg rikelig med lim på sidene til klossen, slå den forsiktig på plass, og slip til slutt.

    Akkurat nå leser andre ...