Byggeveiledning
Lett
Vanskelig
Slik sparkler du et plant betonggulv

Det er viktig at alle fordypninger fylles helt opp med gulvsparkelmasse. Når gulvet er helt rett, er det mye enklere å jobbe videre med det.

Kuler skal slipes ned, og fordypninger skal utjevnes med selvnivellerende gulvsparkelmasse. Er gulvet veldig ujevnt, skal hele flaten rettes opp.

Alle kan rette opp et lite gulv. Det blir litt vanskeligere når du skal ha oversikt over et stort gulv. Hvis det kun er snakk om noen mindre fordypninger, skal du regne med å bruke en time eller to på jobben.

Pris:

  • cirka 300 kroner

Materialer:

  • Selvnivellerende gulvsparkelmasse
  • Primer