Men det kan skje at du må vende gulvets leggeretning, for eksempel hvis du skal rundt et hjørne eller gjennom en dør. Det betyr at du ikke lenger har noen fjær å skru gulvet fast i. Men det problemet kan løses med en såkalt løs fjær.

Den løse fjæren plasseres simpelthen i noten, og skrus fast som ved alle andre bord. Deretter har bordet riktig retning, og leggingen fortsetter som vanlig. Løse fjær fås i mange dimensjoner, og du må sørge for å velge en som tilsvarer notens tykkelse, slik at den løse fjæren sitter stramt i noten.