Endelig finnes det massive trelister, som i likhet med gummilisten monteres på oversiden av fjæren. Trelisten limes med trelim, før bordene settes sammen. Trelisten har den fordelen at den kan slipes sammen med resten av gulvet, hvis det skulle bli nødvendig. Felles for skipsgulv er den forholdsvis høye prisen, så derfor er det smart å lage skipsgulvet selv. Det kan mer enn halvere prisen.

Før du går i gang, er det viktig med et godt, fast underlag. Det kan, som her, være en høvelbenk, men et bord eller et par bukker kan også brukes. Her har vi brukt et bord som underlag. Skru det godt fast, så du har et permanent underlag som kan brukes til alle bordene. Når underlaget er klart, kan det første gulvbordet legges opp. Det festes til underlaget med skrutvinger.

For å lage et skipsgulv, må du bruke en overfres med en vanlig notfres og et anlegg til å styre maskinen. Still nå inn fresen. Først i dybden. Fresestålet skal bare såvidt berøre fjæren når fresens fot flukter med oversiden av bordet. Sett så anlegget på fresen, og juster bredden på fugen. Den skal i dette tilfelle være 6 mm. Det vil si at når du setter sammen bordene, vil det bli en avstand på 6 mm mellom dem.

Kontroller at målet er 6 mm på begge sider av anlegget. De fleste fuger er enten 4 eller 6 mm brede. 4 mm til smale bord og 6 mm til brede. Det gir mest harmonisk uttrykk i det ferdige gulvet. Lag et lite prøvestykke, hvor du kontrollerer at det faktisk freses de ønskede 6 mm av bordet, noe det gjør. Når du starter, må du sørge for å trekke fresen godt inn mot bordet og ned mot fjæren. Kjør så stille og rolig i én bevegelse langs hele bordet.

Du bør for øvrig alltid benytte hørselvern såvel som beskyttelsesbriller når du jobber med en håndoverfres. Når du kommer til enden av bordet, er det viktig å styre helt korrekt, ellers kan du risikere at avslutningen blir skjev. Derfor anbefaler fagmannen at du skjærer gulvbordene litt lengre enn selve gulvet. På den måten har du mulighet for å skjære av endestykkene, slik at sporet til fugen blir snorrett. Som man ser er kanten på det fresede bordet nøyaktig like skarp som på det vanlige bordet. Når du har freset alle gulvbordene, skal gulvet legges.

Her viser vi det i en prøvemontering. Bordene er 22 mm tykke, og da skruene skal være minst dobbelt så lange, monteres bordene med 4,2 x 55 mm gulvskruer. Ettersom vi har fjernet 6 mm, er det nå mye bedre plass i fjæren til skruene enn det normalt ville vært. Gulvbordene til et skipsgulv legges på samme måte som du ville lagt et vanlig tregulv på lekter. Når gulvet først er lagt, er fugene veldig tydelige. Det første du må gjøre, er å legge fugetape i bunnen av fugene. Fugetape fås i både 4 og 6 mm’s bredde og i flere farger. Fargen har ingen innvirkning på resultatet, men det kan være en fordel med en mer fargerik tape enn denne. Da kan man se bedre om den ligger helt korrekt.

Tapen er viktig, fordi den forhindrer fugemassen i å klebe seg til bunnen av fugene. Fugemassen skal nemlig bare klebe på siden av fugene. På den måten kan fugen gi seg, og vil derfor ikke sprekke når bordene – som de alltid gjør – beveger seg litt. Du kan med fordel presse tapen godt fast nede i fugen med den flate siden av en skrutrekker.

Det må ikke komme gummifugemasse på bordene, så derfor må de beskyttes med maskeringstape, som må ligge helt nøyaktig langs bordkantene. Maskér alle bordene på en gang, før du går i gang med å fuge. Skjær av fugepatronens spiss i en 45 graders vinkel og i en bredde som passer ned i fugen. I dette tilfelle blir det altså knapt 6 mm. Fug langsomt, og vær hele tiden sikker på at fugen blir fylt helt ut – heller litt for mye fugemasse enn for lite. Du kan nemlig ikke etterfylle en fuge som er for lav, da de to lagene ikke vil binde ordentlig sammen.

Fug én enkelt fuge om gangen, og fjern den overskytende massen ved å kjøre en ren sparkel langs fugen i en vinkel på ca. 75 grader. Det som blir til overs kan du putte i neste fuge. Når fugen er ferdig, tas maskeringstapen av med det samme. Sitter den bare en time, er fugemassen blitt så seig at tapen vil trekke med fugemassen opp. Derfor anbefaler fagmannen at du gjør en enkelt fuge ferdig om gangen.Skulle du søle noe fugemasse underveis, så vent med å fjerne den til det er helt tørt.

I en enkelt fugepatron er det nok til ca. 5 meter fuge, når fugen, som her, er 6 mm bred og fugedybden er 10 mm. Når hele gulvet er fuget, må du regne med at fugene må tørke i et par døgn før gulvet kan tas i bruk. Et skipsgulv vedlikeholdes for øvrig som et hvilket som helst annet tregulv.