Og er gulvet bare litt skjevt, vil det alltid oppstå en sprekk der hvor de to listene møtes, hvis man skjærer dem rett over. Men det problemet fikser håndverkeren, så verken skjøten eller avstanden mellom list og gulv blir synlig. Det ene stykke list sages over i en 45 graders vinkel. Det settes på plass, mens den andre listen holdes slik at den overlapper hele den skrå skjæreflaten på den første.

Marker med en blyant på den forreste listen hvor snittet skal legges. Sag også over denne listen i en 45 graders vinkel. Sag nøyaktig der hvor blyantstreken er. Nå passer listene perfekt sammen, og det er heller ikke noen sprekk mellom listen og det skjeve gulvet.

Påfør trelim på det ene endestykket, og spre det ut over hele flaten. Det er viktig at det er lim på hele flaten for å få en solid skjøt. Press listene hardt sammen, og fjern straks det overskytende limet. Når limet er helt tørt, kan du slipe skjøten med fint sandpapir, som for eksempel korn 180, så den blir helt usynlig. Nå har du forlenget listen med en så godt som usynlig overgang.