Når det skal legges nytt gulv på kjøkkenet, er det grovt sagt bare tre muligheter. Det letteste er å legge et flytende gulv. Da trenger du ikke å flytte kjøkkeninnredningen – gulvet legges direkte på det eksisterende underlaget, og det skal kunne bevege seg. Det må altså ikke stå tung kjøkkeninnredning oppå. Svakheten ved dette alternativet er at det er midlertidig. Neste gang du forandrer kjøkkenet, må gulvet legges om eller skiftes. Og så er det støy i form av trinnlyd. Den kan gjøres mindre, men ikke fjernes helt. Alternativ nummer to er å legge et full-limt parkettgulv på det eksisterende gulvet. Det gir mindre trinnlyd, og det kan også legges uten å flytte kjøkkeninnredninga – selv om de fleste nok vil velge å demontere den slik at hele gulvflata er dekket med parkettbord eller -staver. Endelig kan du legge et nytt tregulv. Det er det mest arbeidskrevende alternativet, men er også den mest holdbare løsningen. Den valgte vi.