vandskadet gulv

Du kan selvfølgelig skjule den stygge skjolden etter potteplanten med et teppe eller prøve å ignorere det dype hakket i gulvet under spisebordet. Men det hjelper ikke.

Hvis du har mulighet for å skaffe et stykke gulvbord til erstatning for det ødelagte, f.eks. fordi du har et par restebord fra da gulvet ble lagt, eller du kan fjerne en stump fra gulvet inne i bunnen av et skap, er du bedre tjent med å fikse skaden en gang for alle. Da det nesten er umulig å skjære direkte ned i et gulv og kun lage et snitt som er få centimeter langt med andre redskaper, må du kjøpe eller låne en multiskjærer.

LES OGSÅ: Lag en perfekt reparasjonen av tregulvet

Den kan også hete multikutter eller multimaster. For ikke å ødelegge de øvrige bordene skal du skjære det skadede over få millimeter fra en endeskjøt, og så lirke løs de siste millimeterene. Resten er ganske enkelt, noe du også kan se på bildene til høyre.

Det skadede gulvbordet skal vekk. Men det er viktig at de øvrige gulvbordene ikke skades underveis, så gå litt forsiktig til verks.

SLIK GJØR DU:

1. Den gamle ventilen var lekk

og vannet hadde laget en stygg skjold på gulvet. Ventilen er skiftet, så dryppingen er stoppet, og skaden kan utbedres.

2. Vi skifter kun den dårlige enden av bordet

Du kan selvfølgelig også skifte et helt bord. Lag en vinkelrett strek omtrent 5 millimeter fra en skjøt, og skjær løs med multikutteren.

3. Del bordet i mindre stykker med et stemjern og et kubein

Det gjør det enklere å få unna de dårlige bitene.

4. Bryt av de siste 5 mm

slik at det rene fabrikksnittet kan brukes som guide for den siste renskjæringen. Enden av bordet skal være helt plan.

5. Sag til et bord som har samme lengde som det du fjernet

Har bordet et rør, som her, måler du til sentrum av røret fra veggen, og setter av målet på bordet. Bor et hull som er så stort at det er 8-10 mm luft rundt røret.

6. Skjær vekk bunnen av noten

slik at bordet kan legges oppå den tilstøtende fjæren. Det er viktig at du ikke skjærer den øverste delen av noten, da du i så fall vil få et bord som er for smalt.

7. Slå bordet på plass

Bruk en trekloss til å slå på, slik at du ikke skader kantene ved å slå direkte på dem. Lim langs kanten, og legg bordet ned. Tørk av limet med det samme, og sett noe tungt oppå som holder bordet nede.

8. Legg godt med lim på den lille klossen som skal ligge bak røret

og bruk en trekile for å holde den på plass til limet er tørt. Tørk med en gang av overskytende lim med en våt klut.

9. Nå ser gulvet som nytt ut

Det nye bordet er blitt lakkert, og hele reparasjonen har ikke tatt mange timer.