Slik lager du et hellimt lamellgulv

Vi legger et lamellgulv oppå et undergulv av betong. Vi velger å hellime gulvet. Gevinsten er et gulv som effektivt begrenser trinnstøy.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag per rom
Pris
1.500 kr/m²
Slik lager du et hellimt lamellgulv

Du kan legge et hellimt lamellgulv alene, men det er enklest med hjelp fra en makker.

Intro

Moderne lamellgulv med klikkskjøter er lekre og relativt enkle å legge. Legger du gulvet på et undergulv av betong, kan du også hellime bordene og på den måten begrense trinnstøy mest mulig. Hvis det er gulvvarme under, så hjelper hellimingen også på varmeoverføringen.

I denne veiledningen lærer vi deg hvordan du legger et hellimt lamellgulv i et beboelsesrom og en trappesjakt, og vi viser hvordan du løser utfordringer rundt døråpninger, rekkverk og trapper.

Vi ser også på argumenter for og mot et hellimt gulv. Deretter kan du selv vurdere om det er smartest å lime gulvet helt fast, eller om det bare skal legges flytende hjemme hos deg.

Veiledning

01
Gjør klart, og lag en prøveopplegging 7 Trinn

Prosjektet begynner med at det måles opp og kappes bord til en prøveopplegging av de første tre rekkene parkett.

Fordi gulvet skal hellimes, er det viktig at det ligger rett og riktig første gang, og det krever forberedelse. Først skal rommet måles opp, og det skal regnes på om parkettbordene passer til rommets størrelse. Hvis bordene må splittes på langs, skal det planlegges inn fra begynnelsen.

1

Går regnestykket opp? Sjekk om bredden på lamellbordene stemmer med bredden på gulvet. Hvis du må splitte bordene på langs, blir det penest hvis du deler bordene likt i begge sider av rommet.

2

Tegn opp, og kapp bord på langs. Bruk en vinkel når du markerer hvor bordene skal kappes. Hvis veggene er litt skjeve, blir det penest hvis du sørger for at gulvbordene ligger vinkelrett i forhold til døråpningen.

3

Hold 1 cm avstand til veggen. Gulvet skal kunne bevege seg. Bruk 1 cm tykke klosser til å holde avstand mellom vegg og gulv.

4

Legg det første hele bordet på plass. Fjæren skal presses skrått inn i noten og klikkes på plass. Det skjer når bordet legges ned.

5

Mål hvor langt det neste bordet skal være, ved å plassere et bord oppå det første. La bordet møte veggen i den andre enden (husk avstandsklosser). Lag en strek der bordene overlapper, og kapp det.

6

Avslutt rekken med det kappede bordet. Klikkmekanismen gjør det enkelt å sette stumpen på plass selv om plassen er trang.

7

Fortsett til du har tre rekker. Begynn nye rekker med den resten du har til overs fra den forrige rekken. Skjøtene skal ligge i forband med minst 30 cm avstand.

02
Lim fast de tre første rekkene 4 Trinn

Det er tid for å lime fast de første tre rekkene parkettgulv til betongunderlaget. Når de tre rekkene sitter fast, skal de brukes som anlegg for resten av gulvet. Derfor er det viktig at disse rekkene ligger helt rett, og at gulvet er lagt med nok avstand til veggen - det fikses med avstandsklosser.

Gulvet limes fast med parkettlim, som skal ha tid til å gjennomherde før det legges ut mer parkett - ellers kan gulvbordene bevege seg når de etterfølgende rekkene bankes på plass med en gummihammer.

1

Smør ut parkettlim til de første rekkene. Bruk en tannsparkel til å legge et jevnt lag på betonggulvet. Pass på at du ikke smører på så mye lim, at du ikke rekker å legge gulvet før limet tørker.

2

Legg de første tre rekkene parkett. Legg en rekke om gangen, til du har lagt tre rekker. Husk å bruke avstandsklosser mellom gulvet og veggen bak.

3

Fjern overskytende lim. Når du har lagt de første tre parkettrekkene, skal limet herde, slik at du fremover kan bruke rekkene som anlegg. Fjern overskytende lim før det herder.

4

La parketten hvile under press. Legg noen pakker parkettgulv på det gulvet du allerede har lagt, og la limet herde i 24 timer før du rører prosjektet igjen.

03
Ferdiggjør gulvet litt om gangen 7 Trinn

Limet har herdet under de tre første rekkene med parkett.

Nå kan jobben gjøres raskere, og gulvet kan egentlig legges så raskt som du klarer å jobbe, så lenge alle trinnene gjentas hver gang.

Først kappes tre rekker til og legges opp uten lim. Deretter smøres det ut lim, og det legges en rekke parkett om gangen. Slik fortsetter det, til hele gulvet er lagt.

1

Bruk de første rekkene som anlegg. Når limet er herdet under de første rekkene parkett, kan du bruke dem som anlegg.

2

Ha gulvjern og gummihammer klare. Noen ganger kan det være vanskelig å få det siste parkettstykket på plass i enden av rekken. Da kan du bruke en gummihammer og et gulvjern til hjelp.

3

Legg tre nye rekker parkett. Planlegg snittene, før du kapper bordene. Skjøtene skal ha minst 30 cm avstand til hverandre.

4

Jobben er enklere hvis dere er to når hele lengder bord skal legges, så skaff deg hjelp hvis du har mulighet. Jobben blir lettere hvis bordene ikke skal justeres for mye etter at de først har rørt limet.

5

Parketten legges ikke gjennomgående. Du skal ikke legge gulvet på tvers av to betongelementer, eller fra rom til rom hvis de har vesentlig forskjellig inneklima. Del bordene i en rett linje over skjøten.

6

Skjær på langs med stikk- eller dykksag. Er du nødt til å avslutte gulvet med en smalere lengde, så skjærer du bare vekk det som er for mye. Husk at det er siden med fjæren som skal brukes.

7

Trekk inn kanten med et gulvjern. Når du avslutter gulvet langs kantene, kan det være vanskelig å trykke fjæren helt inn i noten kun med håndkraft. Bruk gulvjernet til å slå inn det siste stykket.

04
Lag de vanskelige detaljene 9 Trinn

Her legges til slutt gulvet i trappenedgangen utenfor rommet. Fremgangsmåten er den samme som tidligere, men det må lages en rekke spesialløsninger for å gjøre plass til forskjellige metallprofiler. Det skal blant annet skjæres ut til gelender og trapp.

Det er viktig at du hele tiden husker at det skal etterlates 1 cm luft langs kantene mot veggen, slik at gulvet kan få plass til å bevege seg.

1

Legg det som et gjennomgående gulv. Når du skal fortsette gulvet på den andre siden av en døråpning, skal gulvbordene ligge helt rett. Her bruker vi en metallskinne for å sikre at bordene er på linje.

2

Fortsett som før. Når du har lagt det første gulvbordet slik at det flukter med motstykket gjennom døråpningen, kan du legge de etterfølgende bordene som tidligere.

3

Etterlat plass til fuger. Er det nødvendig å lage smale biter med utskjæringer til for eksempel et gelender eller en trapp, så husk at det fortsatt skal være plass til en fuge.

4

Slå bordene på plass. Hvis gulvbordene er vanskelige å sette sammen - typisk fordi du har vanskelig for å komme til - kan du bruke en gummihammer til å slå dem sammen med. I så fall skal du bruke en slagkloss, som fordeler slagets styrke jevnt over hele klossen.

5

Noen ganger må det et større hull til. Selv om du helst vil legge hele bord, kan du bli nødt til å skjære vekk et større stykke for å kunne manøvrere gulvbordet på plass. I de tilfellene er det viktig at du lager et firkantet hull, som du enkelt kan skjære en lus til senere.

6

Avslutt med en lus. Til slutt kan du lukke hullet med en passende lus av en parkettrest, som du også limer fast.

7

Kapp til en overgangslist. Bruk for eksempel en baufil og en gjærekasse til å kappe til en overgangslist, som skal passe pent mellom dørkarmene.

8

Monter overgangslisten. Listen skrus eller limes fast mellom dørkarmene.

9

Sett døren på plass i riktig høyde. Som det siste du gjør, skal døren settes på plass igjen. Du kan bli nødt til å fjerne litt nederst på døren, slik at den kan passere fritt over overgangslisten.

Materialer

  • Gulvbord - Tarkett Play Oak Winter
  • Parkettlim

Spesialverktøy

  • Tannsparkel til parkettlim

Tidsforbruk

En dag per rom.

Pris

Cirka 1500 kroner per m²

Vanskelighetsgrad

Oppgaven hører til i den vanskelige enden av skalaen, på grunn av jobben med parkettlim.

Video

TEKNIKK: Klikkgulv - første rekke

Kom godt i gang - med grundig oppmåling

TEKNIKK: Klikkgulv - legging i forband

Med forskjøvede rekker blir gulvet sterkt og stabilt

TEKNIKK: Gulvbord under karmlister

Tilpassingen gjøres enkelt med en multikutter

TEKNIKK: Gulvbord - rundt rør

Med en kile blir skjøten nesten usynlig

VERKTØY: Slik bruker du multikutteren

I denne videoen lærer du alt om maskinens smarte funksjoner og tilbehør. De mange forskjellige typene tilbehør gjør det mulig både å sage, stemme ut, kappe, frese og slipe på steder der andre verktøy ikke kan komme til. Maskinen kan brukes i både tre, plast, metall og mørtelfuger, for å nevne noe.

Tips & Triks

Planlegg med en skisse

Lag en grundig skisse. Bruk den til å planlegge hvordan bordene skal kappes, og hvor det skal lages spesielle tilpassinger. Det sparer deg for tid og kostbare feil.

Før du velger å hellime gulvet

Det finnes gode argumenter både for og mot et hellimt parkettgulv, og løsningen du velger har konsekvenser for både opplevelsen du får av gulvet og ikke minst på prisen du kommer til å betale for det.

Demper trinnstøy, men forverrer lyd i et etasjeskille
En av fordelene med å hellime, er at gulv og undergulv blir til en stor flate. Det har den effekten at lamellparkettet ikke kan slå mot undergulvet, i tillegg til at trinnstøyen absorberes av rommet.

Hvis du bor i et fleretasjeshus, skal du dog være oppmerksom på at et hellimt gulv øker trinnstøyen i etasjen under gulvet. Hvis du ikke ønsker å hellime gulvet, men fortsatt ønsker å redusere trinnstøyen i rommet, kan du legge en kombinert støy- og fuktsperrematte under parkettgulvet.

Helliming er bra ved gulvvarme
Hvis parkettgulvet skal legges på et betonggulv med gulvvarme, så har helliming den fordelen at energioverføringen er mer effektiv enn om du legger en trinn dempingsog fuktsperrematte mellom.

Helliming muliggjør gjennomgående gulv
Hvis du vil lage et gjennomgående gulv på tvers av to rom, bør gulvet hellimes - i hvert fall hvis du vil følge produsentenes anbefalinger. Det skyldes at tregulv beveger seg og kan rive seg selv i stykker. Hvis du lager to store flater i to rom og forbinder dem gjennom en smal døråpning, der de utelukkende holdes sammen av tverrgående klikkskjøter, er sammenføyningen forholdsvis svak og derfor en opplagt bruddflate. Dette problemet unngår du hvis gulvet er limt fast.

Du kan dog ikke lage et gjennomgående gulv, hvis rommene har veldig forskjellig inneklima - heller ikke hvis det er hellimt. Det er forskjell på hvor mye gulvet beveger seg (utvider og trekker seg sammen) i kalde og varme rom, for eksempel i en stue og en yttergang eller en nedgang til en kald kjeller.

Parkettlim koster penger
Den typen lim som skal brukes til å legge gulvet, koster cirka 100 kroner per liter, og det skal brukes 0,5 til 1 liter lim per kvadratmeter gulv. Det hever altså kvadratmeterprisen mellom 50 og 100 kroner. Til sammenligning kan en enkel fuktsperre kjøpes for cirka 10 kroner per kvadratmeter. En kombinert trinndempings- og fuktsperrematte koster også mellom 50 og 100 kroner per kvadratmeter.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...