Lett
Vanskelig

Å skifte hele gulvbordet, som her går inn under en dørterskel, er en større jobb. I stedet lager vi en såkalt “lus” til hullet, i form av en propp som er skåret ut av et furubord.