God planlegging gjør jobben betraktelig lettere. Tiden du bruker på å forberede gjør det selv-prosjektet, sparer du når du setter ideene dine ut i livet. I tillegg sparer du deg for både ergrelser og ekstrautgifter. Her viser vi tre forskjellige verktøy du kan bruke til planleggingen.