Her har du 40 slike tips, som vi ikke ville vært foruten, fordelt på vegger, tak, gulv, dører og vinduer.