Det er fullt lovlig å skifte en eksisterende kontakt selv. Men du må ikke selv installere en helt ny kontakt, hvis det ikke finnes en elektrisk installasjon i forveien. Før du går løs på en elektrisk jobb, er det viktig at du stenger strømmen i sikringsskapet.

Avbryterknappen kan se forskjellig ut alt etter produsent. Det er også en mulighet å stenge hele strømmen i boligen ved å skru av hovedsikringen. Først må kontakten åpnes. Ved å bruke en skrutrekker kan man vri ut den lille bryteren.

De forskjellige delene er ganske hardføre, så du behøver ikke å være redd for å ødelegge noe. Den røde lampen fjernes på samme måte. Inne i kontakten ser man nå de forskjellige tilkoblingsmuligheter.

Den røde markeringen er fasen, og den svarte markeringen leder strømmen videre til lampen.Stikkontakten må så tas ut av veggen. Det gjøres ved å løsne de to skruene ute på sidene. Den nye sensoren må ha en ramme rundt seg. Denne trykkes på før man begynner å sette i ledningene.

På den nye kontakten står N for null, noe som er den blå markeringen. L står for fasen, den røde markeringen, og den lille pilen, den svarte markeringen, betegner mellomledningen, som leder strømmen videre til lyset.

Nå er det viktig at alle tre ledningene fra den gamle kontakten kommer over på de riktige stedene i den nye. For å være sikker på det, tar man en ledning om gangen og setter over i den nye kontakten med tilsvarende fargekoder på kontakten.

Den brune lederen, altså fasen, trykkes ned der hvor det er en rød markering. Den svarte lederen settes i den svarte markeringen, og den blå lederen, dvs. null, settes i den blå markeringen.

Nå er det bare å sette kontakten på plass igjen. Her kan det være litt vanskelig å treffe riktig. Fagmannen trykker med skrutrekkeren på de to skruene, slik at de små metallgriperne bakpå lett glir inn på plass. Deretter er det bare å stramme skruene.

Så skal kapselen settes på, og her er det viktig at hullet passer over den lille dioden. Bevegelsessensoren er nå installert, og det gjenstår bare å skru på strømmen.

Nå vil lyset tenne helt av seg selv når det er bevegelse i rommet, og føleren kan innstilles til å slukke etter 2 minutter eller helt opp til 20 minutter. Man kan også innstille følsomheten i føleren alt etter hvor mye den skal reagere på.