Du vet selvsagt at du kan skjære deg på en hobbykniv, men hva gjør Jann galt? Og vil du gjøre den samme feilen som han når du bærer et spann maling oppover stigen?